Is dit een goede periode om een bedrijf over te dragen?
Foto: Shutterstock
Net als overal in Europa stijgt het aantal fusies en overnames van Belgische ondernemingen de jongste jaren zeer sterk. Volgens waarnemers is de piek zelfs nog niet bereikt.
Dossier aangeboden door KBC Match'IT.

Strategische overnemers: Via overnames zoeken deze grote ondernemingen extra groei door nieuwe productie-eenheden te integreren, nieuwe markten aan te boren, nieuwe technologie te gebruiken, te diversifiëren naar nieuwe producten en diensten of een combinatie van deze factoren.   

Financiële overnemers: Dat zijn private equity-investeringsfondsen of familiale fondsen die op termijn met winst willen verkopen. Er zijn ook vermogende individuen die een portefeuille opbouwen om dan aan een familielid over te laten.  

Beide soorten investeerders kunnen trouwens voortaan ook via KBC Match'it op zoek naar interessante overnameopportuniteiten.

Een recent opinieonderzoek, onder leiding van professor Mathieu Luypaert van het Vlerick Centre for Mergers, Acquisitions & Buyouts, stelt vast dat de macro-economische omstandigheden momenteel ideaal zijn om ondernemingen over te dragen:

  1. De vraag naar ondernemingen overstijgt het aanbod. Bijgevolg wordt in alle sectoren en voor alle bedrijfsgroottes meer betaald.
  2. Bijna de helft van alle transacties verloopt via een veiling. 68 procent van alle deals worden ingeleid door de verkoper. Dat is zelfs 80 procent voor de deals van boven 100 miljoen euro. Gemiddeld zijn er vier biedende partijen. Voor de grote deals van boven de 100 miljoen euro zijn dat er gemiddeld zeven.
  3. Zowel bij banken als investeringsfondsen zijn er voldoende financiële middelen beschikbaar. Kopers doen aan schuldfinanciering met goedkope en gemakkelijk verkrijgbare bankleningen. Veel verkopers zijn ook bereid om een deel van de verkoopprijs tijdelijk te lenen aan de koper of gaan akkoord met een uitgestelde betaling van de verkoopprijs. Die mag ook deels afhangen van het toekomstige bedrijfsresultaat.
  4. Er staat veel geld aan zijlijn. De langdurige lage rentestand en de lage rendementen op traditionele beleggingsproducten doen ook de interesse groeien bij familiale fondsen, vermogende individuen en zelfs buitenlandse groepen. Ze zijn actief op zoek naar interessante opportuniteiten.  
  5. Voorlopig is dit het enige minpuntje: een toenemende onzekerheid over de regelgeving en over een mogelijke nieuwe meerwaardebelasting voor vennootschappen.  

Wist u?

De waarde van een onderneming wordt uitgedrukt in een veelvoud van de EBITDA-waarde. EBITDA geldt als maatstaf van de operationele kasstroom en bestaat uit de winst van het bedrijf voor belastingen, intrestbetalingen, afschrijvingen en waardeverminderingen. Uit de Monitor van Vlerick Business School blijkt recent een sterke stijging van de overnameprijzen. Gemiddeld werd in 2015 6,1 keer de EBITDA-waarde betaald, terwijl dat in 2014 nog 5,6 keer was en in 2013 5,0. Maar in het segment van de kleinere deals onder de 5 miljoen euro bleven de prijzen stabiel: er werd gemiddeld 4,6 maal de EBITDA betaald. 

Bron: 2016 M&A Monitor - shedding light on M&A in Belgium