‘Arco-spaarders zijn politieke koopwaar’
Foto: BELGA

De aandeelhouders van Arco reageren negatief op de verklaringen van de regering in het Arco-dossier. ‘Het blijft nog steeds vaag’, zegt advocaat Geert Lenssens.

In zijn beleidsverklaring kondigde premier Charles Michel (MR) een taskforce aan die een oplossing moet brengen in het Arcodossier. Hij sprak van een ‘partiële schadeloosstelling van natuurlijke personen coöperanten van erkende financiële coöperatieven’.

Voor advocaat Geert Lenssens, die Arco-spaarders vertegenwoordigt, is het plan heel vaag. ‘Men spreekt van een “plan van aanpak”, maar het blijft onduidelijk wat dat is’.

‘Men mag geen valse hoop geven’, gaat hij voort. ‘Er was oorspronkelijk gezegd dat de aandeelhouders 100 procent zouden terugkrijgen, dus ook de jaarlijkse opbrengsten die telkens werden omgezet in nieuwe aandelen. Nu spreekt men over een partiële terugbetaling. Vorig jaar was al eens sprake van 40 procent. Dat zou zeer teleurstellend zijn.’

‘Koopwaar’

Lenssens roept de overheid op om pas te communiceren als er iets concreets is en vraagt erkenning als gesprekspartner. Volgens hem zijn de Arco-spaarders politieke koopwaar geworden.

Oppositiepartij SP.A vermoedt dat de CD&V een meerwaardebelasting op aandelen heeft laten varen om een schadeloosstelling van de Arco-spaarders te krijgen. Maar CD&V-voorzitter Wouter Beke ontkent dat.

De christelijke arbeidersbeweging laat weten dat ze met alle betrokken partijen een aanvaardbare oplossing wil uitwerken voor de Arco-spaarder.

Taskforce

Hoe de regeling er gaat uitzien, is nog onduidelijk. De kans dat de depositogarantieregeling voor spaarders die de federale regering in volle bankencrisis uitbreidde naar coöperanten juridisch overeind blijft, werd enkele maanden geleden wat kleiner. De advocaat-generaal van het Europees Hof maakte toen een negatief advies bekend.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig