Regering-Michel straft bruggepensioneerden
Foto: Photo News

Vanaf 2018 wordt het weer een stuk minder interessant om op brugpensioen te gaan. De regering-Michel heeft immers beslist om het pensioen van wie te vroeg met pensioen gaat verder te doen dalen.

Vroeger stoppen met werken dan de wettelijke pensioenleeftijd was al taboe voor de regering-Michel. Dat zetten ze met deze nieuwe maatregel nog eens extra kracht bij. Zo gaan de niet-gewerkte jaren vanaf 2018 zwaarder doorwegen op de uiteindelijke berekening van het pensioen.

Vanaf dan neemt de regering een minimumloon als basis voor álle jaren in vervroegd pensioen, en niet langer het laatste, veel hogere loon. Ter vergelijking: een voorzichtige berekening leert dat wie vijf jaar te vroeg stopt met werken al snel tot 100 euro per maand minder pensioen opbouwt.

De regering-Di Rupo paste die methode al toe voor bruggepensioneerden jonger dan 60 jaar. Nu gaat de regering-Michel dus nog een stapje verder. Pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR) benadrukt wel dat er een uitzondering wordt gemaakt voor ondernemingen in herstructurering of moeilijkheden, zoals de Caterpillar-vestiging in Gosselies.

Belonen wie langer werkt

Het is maar een van de vele maatregelen waarmee de regering de Belg langer aan het werk wil houden. Zo besliste de regering-Michel ook om de wettelijke pensioenleeftijd van militairen en het rijdende NMBS-personeel vanaf 2018 op te trekken tot 57 jaar. Nu kunnen ze nog op 55 jaar met pensioen.

Tegelijk maakt de regering het ook interessanter om langer dan de pensioenleeftijd door te werken. Wie nu 45 jaar heeft gewerkt, kan geen extra pensioenrechten meer opbouwen. Die grens verdwijnt, waardoor ook de latere jaren dus meegenomen kunnen worden in de pensioenberekening. Pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR) wil op die manier ‘het werken belonen’.

Werken tijdens ziekte

Diezelfde lijn trekt de regering ook door bij nieuwe hervormingen in de sociale zekerheid. Wie langdurig ziek is, maar toch een aantal dagen wil gaan werken, zal pas meer salaris en minder uitkering krijgen naargelang het aantal uren dat hij of zij weer aan het werk gaat. Bevoegd minister Maggie De Block (Open VLD) wil de mensen op die manier ‘positief stimuleren om te gaan werken’.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig