Elke week dreigen 230 gezinnen hun huis te verliezen
Foto: Parochie Sociaal
In 2015 werden wekelijks 230 gezinnen in Vlaanderen met uithuiszetting bedreigd. Bij deze huurders stapten de verhuurders naar het vredegerecht om het huurcontract te laten ontbinden. Daarnaast trokken minstens 60.000 gezinnen naar het OCMW voor financiële steun, omdat ze basiskosten als huur of energie niet meer zelf konden betalen.

Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). De organisatie lanceert opnieuw een oproep om voldoende betaalbare en kwaliteitsvolle sociale woningen te voorzien 

Om deze  situaties in de toekomst te vermijden heeft de VVSG vier voorstellen om armoede te voorkomen.De laagste inkomens moeten worden opgetrokken tot het niveau van de Europese armoedegrens. Daarnaast moet er voldoende sociale huisvesting worden voorzien en moeten de sociale verhuurkantoren versterkt en uitgebreid worden. Ook preventieve woonbegeleiding via de OCMW’s kan helpen om mensen in hun woning te houden. Tot slot is uitbreiding van het huurpremiesysteem noodzakelijk om zwakke huurders op de private markt te ondersteunen. 

Maandag is Werelddag van verzet tegen Armoede.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in