Deelstaten bereiken akkoord over verdeling klimaatinspanningen
Foto: Twitter

De deelstaten hebben dinsdag een akkoord bereikt over de verdeling van de klimaatinspanningen tot 2020.

Na jarenlang gekibbel slaagden de verschillende regeringen er in december 2015 in om een Belgisch klimaatakkoord te bereiken. De ministers bevoegd voor klimaat van de drie Gewesten en van de federale overheid kwamen op 4 december 2015 tot een akkoord over de ‘burden sharing’.

De federale overheid engageerde zich ertoe 7.000 kton bijkomende reducties van broeikasgassen te realiseren. De drie gewesten zullen in de periode 2013-2020 hun uitstoot lineair beperken. Dat moet tegen 2020 leiden tot een daling met 15,7 procent in het Vlaams gewest, 14,7 procent in het Waals gewest en 8,8 procent in het Brussels gewest.

Na dat akkoord moesten de bevoegde ministers het nog eens worden over de verdeling van de inspanningen. Dat is nu het geval. Daardoor kan 450 miljoen euro uit de verkoop van emissierechten, die geblokkeerd stond op een rekening, worden vrijgemaakt om klimaatbeleid te voeren. De precieze inhoud van de tekst is nog niet bekend.

Zes jaar lang onderhandelden de deelstaten en de federale regering over de verdeling van de inspanningen om de klimaatdoelstellingen tot 2020 te behalen.