Jongeren kiezen vaker voor viervijfdebaan
Foto: AFP

Steeds meer jonge twintigers zijn op zoek naar een goed evenwicht tussen loopbaan en privéleven.

OPROEP. Wat doet u met uw vijfde dag?

Bent u een twintiger die vier vijfde werkt? Laat ons weten waarvoor u die vijfde dag gebruikt. Reageer via de knop rechtsboven of stuur uw getuigenis naar weblog@standaard.be.

In het eerste semester van dit jaar telde België 482.000 werknemers in een viervijfdewerkregime. Dat zijn er volgens de federale overheidsdienst Economie dubbel zoveel dan in 2000.

Vier vijfde is de nieuwe norm geworden voor deeltijds werk. Die titel behoorde lange tijd toe aan het halftijdse werkregime. Tot in 2010 waren de halftijdse werknemers in de meerderheid, maar hun aantal nam in de voorbije jaren af en ze zijn ze nu met minder dan de viervijfdewerknemers.

Genderverschil

De overgrote meerderheid van de werknemers die vier vijfde werken, zijn vrouwen (388.000). Bij de vrouwen blijft de populariteit van de viervijfdejob sterk toenemen, terwijl dat bij de mannen lijkt te plafonneren (op ongeveer 95.000).

Het overwicht van de vrouwen is niet nieuw en heeft (heel) veel te maken met de traditionele rolverdeling in gezin en huishouden. Veel werkneemsters stappen vanaf pakweg hun 30ste over naar een deeltijdse job om de combinatie werk-kinderzorg op te vangen. Maar ook als de kinderen groot zijn blijven ze vaak in deeltijdse formules hangen.

Data van het socialedienstenbedrijf SD Worx leren dat deze trend ook opgaat voor jonge twintigers. Terwijl slechts 4,4 procent van de mannen onder de 25 jaar een viervijfdejob heeft, geldt dat voor 11,3 procent van de jonge vrouwen. In de leeftijdscategorie van 25- tot 29-jarigen daalt dat percentage bij de mannen zelfs nog, tot 3,1 procent, en stijgt het bij de vrouwen verder tot 13,8 procent.

Ondanks het grote genderschil neemt het aantal jongeren die vier vijfde werken toe, bij zowel mannen als vrouwen. De stijging is zelfs spectaculair. Tussen 2008 en 2015 kwamen er liefst 69 procent twintigers met een viervijfdebaan bij.

Nieuwe voltijds

Die toename is volgens Tony Swinnen, datamanager bij SD Worx, het gevolg van een dubbele beweging: ‘Er is een groter aanbod gekomen aan deeltijdse jobs in de bedrijven – ze posten vaker vacatures voor deeltijdse jobs – en er leeft een grotere vraag bij twintigers naar zo’n deeltijdse baan.’

Jan Denys, arbeidsmarktexpert van Randstad, herkent het fenomeen. ‘Heel wat jongeren willen carrière maken, maar kiezen tegelijk ook bewust voor gezin en privéleven. Ook als er nog geen kinderen zijn. Voor deze jongeren is vier vijfde werken eigenlijk gelijk aan een voltijdse baan.’