Het tweede rechtstreekse debat tussen Donald Trump en Hillary Clinton hoorde zondagavond volledig rond de onbesliste kiezer in de Amerikaanse presidentsverkiezingen te draaien. Maar het werd al snel een moddergevecht.

De grote aula van de Washington University in St. Louis, Missouri was zondagnacht het toneel voor het tweede rechtstreekse debat tussen de Republikeinse en Democratische kandidaat voor toekomstig Amerikaanse presidentschap. Het hoorde allemaal rond de onbesliste kiezer te draaien en werd daarom georganiseerd in een ‘town hall’-stijl. De helft van de vragen die gedurende 90 minuten aan Trump en Clinton voorgelegd werden, kwam van moderatoren, de andere helft kwam rechtstreeks van kiezers.

De vraag was evenwel of Anderson Cooper (CNN) en Martha Raddatz (ABC) erin zouden slagen om het debat op de sporen te houden. Toen Hillary Clinton en Donald Trump op maandag 26 september voor het eerst de degens kruisten, bleef dat, op enkele uithalen na, nog een behoorlijk braaf debat. Maar meteen nadien liet Trump verstaan dat hij niet kon garanderen dat dat bij het tweede debat opnieuw het geval zou zijn. Vervolgens kwam de man zelf in het oog van een storm terecht met vrouwonvriendelijke uitspraken, en liet hij meteen verstaan dat hij de aanval als de beste verdediging beschouwde.

Sfeer

Toen Clinton en Trump het strijdtoneel betraden en elkaar de hand niet gunden, was de sfeer snel duidelijk. Het duurde dus ook niet lang alvorens de uitspraken van Trump en het e-mailschandaal rond Clinton de op tafel kwamen. Trump herhaalde dat hij niet trots was op zijn 'kleedkamerpraat' en Clinton benadrukte dat zulke uitspraken volgens haar aantoonden wie Trump echt is. De Democrate verontschuldigde zich vervolgens nog eens voor verkeerd e-mailgebruik, waarna het debat ontaardde in wat Trump een 3-tegen-1-discussie noemde. Daarmee doelde hij op de vermeede vooringenomenheid van de moderatoren.

‘We can't allow Trump to be President.’
Hillary Clinton
Democratische Partij
 
‘Because you'd be in jail.’
Donald Trump
Republikeinse Partij
Herhaaldelijk werd het bijwijlen erg bitter debat 'verstoord' door juichend of applaudisserend publiek - ook al was dat verboden. Clinton herhaalde hoe Trump zich in het verleden minachtend uitliet over minderheden, en Trump noemde Clinton op zijn beurt 'de duivel', die hij naar de gevangenis had gestuurd, was hij president geweest.

 

Inhoud

Na een half uur te ruziën leek de focus evenwel toch naar het inhoudelijke te gaan. Toen beide kandidaten naar de Amerikaanse gezondheidszorg gevraagd werd, stelde Clinton dat ze van 90 procent degelijkheid naar 100 wou gaan, terwijl Trump herhaalde dat hij alles wou afschaffen en wou vervangen met 'iets dat wel degelijk werkt'. Wat de Amerikaanse rassenproblematiek betrof, hamerde Trump erop dat Clinton en huidig president Barack Obama 'het probleem (radicaal islamterrorisme. red.) niet durfden te benoemen', terwijl Clinton stelde dat ze moslims als 'deel van de samenleving' zag.

Opnieuw ging heel wat aandacht ook naar de internationale politieke betrekkingen van Amerika, en meer in het bijzonder naar Syrië en Rusland. 'Nooit hebben we ons in een situatie bevonden waarin een buitenlandse kracht zoveel inspanningen doet om het resultaat van deze verkiezing te beïnvloeden', verwees Clinton naar WikiLeaks en Rusland. Trump herhaalde dat hij niets heeft met Rusland, dat hij de interne keuken van het land niet kent, en dat hij er geen geldelijke belangen heeft. 'Het zou goed zijn om betere relaties te hebben met Rusland, om samen tegen IS te strijden', concludeerde hij.

Clinton herhaalde een paar keer dat ze het niet leuk vond om te moeten blijven herhalen hoe Trump de feiten verkeerd voorstelde, terwijl die laatste er alles aan deed om erop te wijzen hoe Clinton meer dan dertig jaar de tijd en gelegenheid had gehad om de zaken aan te pakken die ze nu stond aan te klagen. Clinton hamerde op een inclusief beleid, Trump op verandering.  En toen beide kandidaten gevraagd werd om iets positiefs over de andere te zeggen, haalde Clinton aan hoeveel respect ze had voor de kinderen van haar tegenstrever. Trump zei dan weer hoeveel respect hij had voor de 'fighter' die Clinton is.