Europees Parlement wil sancties voor onrechtmatige collectieve ontslagen
Foto: Photo News

Bedrijven die tot een collectief ontslag overgaan maar daarvoor geen reële economische gronden inroepen, moeten financieel gestraft kunnen worden. Dat vindt het Europees Parlement. Het vraagt de Europese Commissie te onderzoeken of de wetgeving over collectieve ontslagen aangepast moet worden.

De aangekondigde ontslagen bij Caterpillar in Gosselies en bij Alstom in het Franse Belfort hebben de Europarlementsleden gemobiliseerd. Nadat ze vorige maand een discussie voerden over de nood aan een echt Europees industriebeleid, goten de verschillende fracties hun bevindingen in een gemeenschappelijke resolutie.

Financiële sancties

In de met een grote meerderheid goedgekeurde tekst betreuren de parlementsleden ‘de geleidelijke financialisering van de reële economie die gericht is op financiële resultaten op de korte termijn’. Ze vragen de Commissie, en met name commissaris voor Werk en Sociale Zaken Marianne Thyssen (CD&V), om samen met de sociale partners na te gaan of de wetgeving over collectieve ontslagen aangepast moet worden.

Het parlement doet Thyssen ook een suggestie. Op voorstel van Marie Arena (PS), Kathleen Van Brempt (sp.a) en Bart Staes (Groen) worden maatregelen geopperd die onrechtmatige collectieve ontslagen moeten vermijden, zoals financiële sancties. Zo zouden bedrijven die louter uit winstbejag tot een collectief ontslag overgaan hun toegang tot Europese programma’s kunnen verliezen of ontvangen overheidssteun moeten terugbetalen.