‘Historische’ stemming maakt klimaatakkoord eindelijk bindend
Miguel Arias Foto: EPA
Het klimaatakkoord van Parijs, waarmee de opwarming van de aarde beperkt moet worden tot 1,5 à 2 graden Celsius, kan officieel in werking treden. Tijdens een door velen als "historisch" bestempelde stemming heeft het Europees Parlement het akkoord geratificeerd. Over dertig dagen treedt het in werking.

Met de ratificatie zijn de juridische drempels voor de inwerkingtreding definitief overschreden. Het klimaatakkoord kon pas juridisch bindend worden als minstens 55 ondertekenaars ('partijen') die samen goed zijn voor minimum 55 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen het akkoord ratificeerden. Na de goedkeuring door het Europees Parlement, met 610 stemmen tegen 38 en 31 onthoudingen, staat de teller op 63 partijen, die verantwoordelijk zijn voor ongeveer 64 procent van de uitstoot.

Daar moet evenwel een kanttekening bij worden geplaatst. De Europese Unie mag dan wel 12,08 procent van de uitstoot produceren, het zijn nog maar een handvol lidstaten die het klimaatakkoord hebben geratificeerd. Maar zelfs al zou de EU niet in haar geheel in rekening gebracht worden, is de inbreng van Duitsland, Frankrijk en de andere landen die hun huiswerk al klaar hebben voldoende om de 55 procent-drempel te overschrijden.

Toestemming nodig

Omdat nog niet alle lidstaten het licht op groen hebben gezet, had het parlement de toestemming van de ministers van Milieu nodig om de tekst al in dit stadium van het Europees besluitvormingsproces goed te keuren. Kreeg het dat niet dat niet, dan dreigden de juridische drempels zonder de EU overschreden te worden en zou Europa tijdens de onderhandelingen over de implementatie van het akkoord slechts waarnemer geweest zijn.

Het klimaatverdrag werd eind vorig jaar onderhandeld tijdens de VN-klimaattop in Parijs. Om de stemming in het Europees Parlement niet te missen, reisde VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon speciaal naar Straatsburg af. Hij riep de parlementsleden vooraf op een "historische" beslissing te nemen. Ook verschillende fractieleiders namen tijdens hun tussenkomst het woord historisch in de mond.
Nu het akkoord van Parijs kracht van wet krijgt, moeten de gemaakte afspraken omgezet worden in concreet beleid. De Europese Unie stelt alvast voor haar uitstoot tegen 2030 met 40 procent te reduceren.