De reacties vanuit politieke hoek op het baanverlies bij ING wijzen allemaal in dezelfde richting. Alles moet in het werk gesteld worden om de ontslagen te beperken en om de werknemers die ontslagen worden te begeleiden, zo klinkt het.

'Mijn eerste gedachten gaan uit naar de werknemers en hun families', zo verklaarde Michel op het Benelux-onderhoud in Schengen. De premier sprak de hoop uit dat de procedure-Renault ruimte kan creëren voor een open dialoog tussen de bank en de vakbonden.

De Nederlandse premier Mark Rutte sprak van een zeer moeilijke dag voor ING. Hij hoopt dat er binnen het bestaande kader diepgaande onderhandelingen kunnen plaatsvinden tussen de sociale partners. Rutte en Michel stelden voorts dat ze ook in Benelux-kader willen inzetten op de creatie van extra werkgelegenheid en antwoorden willen bieden op de omwentelingen die de digitale revolutie in de banksector teweegbrengt.

Heroriënteringsfonds

Volgens Peeters werd het al een tijd verwacht. De herstructurering is volgens hem te verklaren door het digitaal bankieren, de lage rente en nieuwe banktechnieken. Daarom sluit hij niet uit dan nog andere banken zullen volgen en is het belangrijk dat de sector reageert en een fonds opricht om de mensen die hun job verliezen te heroriënteren.

‘We hebben de banken in het verleden geholpen met miljarden. Het is nu aan de banken om hun verantwoordelijkheid te nemen voor de herscholing van het personeel’, vindt de minister van Werk.

Peeters wil er alles aan doen om het aantal ontslagen zoveel mogelijk te beperken en de mensen zo snel mogelijk aan een nieuwe job te helpen. Van de directie van ING wil hij weten hoe ze het sociaal overleg zal organiseren in het kader van de wet-Renault. De wetgeving rond brugpensioen is ook voor banken van toepassing, maar voor de minister is het nog te vroeg om daarover te praten. Er is alvast geen specifieke verlaging van de leeftijd voorzien, voegde hij er nog aan toe.

'Sociaal drama'

Vlaams minister-president Geert Bourgeois omschrijft de herstructurering bij ING als een 'sociaal drama van een uiterst grote omvang' met zeer veel ontslagen. 

Maar hij wijst erop dat Vlaams minister van Werk en Economie Philippe Muyters (N-VA) reeds overleg heeft gehad met de VDAB en Febelfin over de heroriëntering van de ontslagen werknemers. Er werden theoretische profielen uitgewerkt, die nu in de praktijk moeten gebracht, zie hij maandag op Radio 1. 

'Pure schande'

SP.A-voorzitter John Crombez is niet te spreken over de maatregelen die worden getroffen. Er moet een einde komen aan een systeem waarbij bedrijven winst boeken dankzij het personeel, miljarden doorsluizen naar de aandeelhouders en dan mensen gaan ontslaan, klinkt het.

'Wat de grootbanken op dit moment aan het doen zijn in België, is een pure schande', vindt Crombez. Hij wijst erop dat ING tijdens de eerste helft van 2016 meer dan 0,5 miljard euro winst heeft gemaakt. 'Dankzij het personeel, dat hebben ze zelf gecommuniceerd.'

'En de beloning is dat mensen worden ontslagen omdat ze goed gewerkt hebben en dat miljarden zijn doorgesluisd naar de aandeelhouders. Dit systeem gaat moeten ophouden en we gaan onderzoeken hoe we daar een stop op kunnen zetten', aldus nog Crombez.