Ik heb ontslag genomen om voor mezelf te beginnen
Foto: Bizcover
De stap om na een aantal jaren in loondienst te hebben gewerkt, zelf van start te gaan als ondernemer kan lonend zijn, als u het verstandig aanpakt. Philippe Metz, CEO en medeoprichter van consultancybedrijf Intys Consulting, volgde die weg. Hij had een helder doel voor ogen: een ander model neerzetten en zich bevrijden van de gebruikelijke codes in de consultancysector. Wat volgde, is een inspirerend succesverhaal dat Metz voor ons toelicht met tips en advies.

Kennis van zaken is een must

Voor wie zelf van start wil gaan als ondernemer, is een grondige kennis van de sector waarop hij zich als ondernemer wil richten een must. Het is echt een absolute noodzaak om de mechanismen van een specifieke sector te begrijpen, wanneer u een nieuw en duurzaam product/dienst wilt introduceren. Begin dus met het onderzoeken van de sector en identificeer de behoeften waaraan bestaande modellen nog niet tegemoetkomen.

Het is een stelling die ook Philippe Metz beaamt. “Ik heb vijftien jaar in de consultancysector gewerkt en heb het geluk gehad de grote periodes van groei en verandering mee te maken, met name de grote overgang naar digitaal en de opkomst van nieuwe digitale strategieën”, aldus Metz. “Ik heb Intys Consulting niet opgericht om het beter te doen, maar om het anders te doen.” Philippe Metz voelde zich enigszins gefrustreerd omdat de grote consultancybureaus op de transformatie naar digitaal reageerden met fusies en overnames, wat nooit leidde tot de verwachte resultaten. “Na een analyse van de diepere oorzaken van dit probleem besloot ik ontslag te nemen om voor de sector een businessmodel op te zetten dat heel anders was.”

Verken nieuwe mogelijkheden en speel in op nieuwe behoeften

“Ik heb het beroep van consultant niet opnieuw uitgevonden. Ik heb het slechts op een nieuwe manier benaderd”, verklaart Metz. “In de sector was het gebruikelijk standaardoplossingen te bedenken, die vervolgens bij alle klanten werden toegepast. Ik besloot een aanbod op maat te maken en elke oplossing af te stemmen op de behoeften van de klant. Dat leek me effectiever, gezien de technologische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen.”

Daaruit komt meteen ook een tweede grondregel voor een succesvolle introductie van uw eigen product of dienst naar voor: door verworvenheden ter discussie te stellen en uw gezond verstand te gebruiken, kunt u op een doeltreffende manier een onderscheidend element vinden waarmee u als ondernemer succesvol kunt zijn. Het is dus echt niet nodig om met een baanbrekende innovatie te komen. Simpelweg tegemoetkomen aan een nieuwe behoefte, zonder een revolutie teweeg te brengen in het beroep zelf, kan volstaan: alleen het aanbod ontwikkelt zich. Als u bijvoorbeeld een slagerij heeft en besluit alleen nog maar biologisch vlees te verkopen, komt u al tegemoet aan een nieuwe behoefte.

Verandering start bij uzelf

Werkt u voor een organisatie die stevig verankerd is in een sector, dan is het vaak lastig om daar veranderingen te realiseren. Wanneer u ontdekt wat binnen de organisatie verbeterd kan worden, doet u er goed aan om niet al te veel tijd te verspillen met pogingen om de bakens er te verzetten.

“Wanneer je kunt aantonen dat je sectoranalyse en je idee goed zijn, wacht dan niet te lang en start je eigen onderneming. Hoe langer je wacht, des te groter het risico wordt dat iemand anders je voor is”, zo besluit Philippe Metz. “In nog geen tien jaar tijd is Intys Consulting van één naar meer dan tweehonderd medewerkers in vier Europese landen gegroeid. Het is dus zeker de moeite waard geweest!”

Bent u klaar met uw ondernemingsplan? Ontdek de mogelijkheden om het te financieren!