Overzichtskaart

Waar is de lucht het meest vervuild?

Van de wereldbevolking leeft negen op de tien mensen in gebieden waar de luchtkwaliteit niet voldoet aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dat blijkt uit een rapport dat de WHO vandaag voorstelt. Van onze buurlanden doet enkel Luxemburg het slechter dan ons land.

Om de luchtverontreiniging te bepalen hanteert de WHO een norm van 10 microgram fijnstof per kubieke meter voor deeltjes met een diameter kleiner dan 2,5 micrometer. Daarbij gaat het ondermeer om de hoeveelheid sulfaat, nitraat en zwarte koolstof die in de lucht aanwezig is. Dat zijn stoffen die diep in de longen doordringen en dus een ernstig risico vormen voor de volksgezondheid.

Boosdoeners zijn vooral inefficiënte transportmethoden, kolencentrales, industriële activiteiten en huiselijke brandstof- en afvalverwerking. 

Nu schrijft de WHO vandaag dat 92 procent van de globale populatie in een gebied woont dat die norm overschrijdt. Dat besluiten ze op basis van gegevens van ruim drieduizend plaatsen over de hele wereld, waaronder zowel steden als meer landelijke gebieden

Enkel slechter in Luxemburg

Als we kijken naar onze buurlanden dan doet enkel Luxemburg het slechter dan ons land. Met een gemiddelde van 16 microgram fijnstof per kubieke meter doen we het een stuk slechter dan de ons omringende landen. 

In Nederland (14,9), Frankrijk (12,7) en Duitsland (14,5) ligt het gemiddelde lager, al zitten ook zij nog ruim boven de norm van 10 microgram. Dat de verontreiniging in Europa groter zou zijn dan in de Verenigde Staten (8,5 microgram) wijt de WHO onder andere aan de vele dieselwagens in ons continent.

Lees verder onder de kaart

Volgens de WHO overlijden jaarlijks 3,7 miljoen mensen aan de gevolgen van luchtvervuiling. Het gaat dan vooral om hart-, vaat- en longziekten. De meeste overlijdens - 88 procent - komen voor in de armere landen, en dan vooral in Zuid-Oost-Azië en in het Verre Oosten. 

Zo kwamen in 2012 ruim één miljoen Chinezen om het leven door de gevolgen van de luchtverontreiniging. Opvallend: als we kijken naar het aantal doden per honderdduizend inwoners dan spannen vooral Oost-Europese landen als Oekraïne, Bulgarije en Wit-Rusland de kroon. 

Voor België gaat het om dertig mensen per honderdduizend inwoners. Daarmee staat ons land op de 58ste plek, een stuk beter dan Duitsland (48ste plek met 33 doden) maar een pak slechter dan Frankrijk (132ste plek met 17 doden) of Nederland (96ste plek met 24 doden).

Lees verder onder de kaart

Het rapport bevat de meest gedetailleerde informatie van de WHO op het gebied van wereldwijde luchtverontreiniging tot nu toe. Ook stellen ze de data voor drieduizend steden wereldwijd op hun site beschikbaar. (avh)