Opening academiejaar: ‘Waarden niet beschermen door ze zelf uit te hollen’
Foto: Photo News

In zijn toespraak bij de opening van het nieuwe academiejaar aan de KU Leuven heeft rector Rik Torfs uitgehaald naar de voorstellen van de afgelopen maanden die tornen aan de mensenrechten, zoals de herinvoering van de doodstraf, beperking van de vrije meningsuiting en afschaffing van godsdienstvrijheid.

De openingstoespraak stond in het teken van het feit dat het boek ‘Utopia’ van Thomas Morus 500 jaar geleden in Leuven gedrukt werd, een historisch feit dat de komende maanden in de universiteitsstad herdacht wordt. De ware utopie is volgens Torfs ‘niet een volmaakte samenleving, maar een die zorgvuldig ruimte schept voor het onvolmaakte’. Naast kans geven op herstel en het bieden van geestelijke ruimte aan ieder mens, zijn volgens de rector de mensenrechten een ‘conditio sine qua non’ om tot een vrije en creatieve samenleving te komen en ons te beschutten tegen de macht van de meerderheid.

Torfs waarschuwde er hierbij voor ‘dat er ook in dit land mensen zijn, die als ze bang zijn, niet immuun blijken voor een langzame afbrokkeling van mensenrechten waarvan we tot voor kort dachten dat ze in steen gebeiteld waren’. Hij verwees hierbij naar het pleidooi deze zomer om bijvoorbeeld nieuwe restricties op te leggen aan de vrije meningsuiting voor mensen die terrorisme verheerlijken.

Vos en kippen

Torfs uitte ook kritiek op het pleidooi om de godsdienstvrijheid uit de grondwet te halen, want een combinatie van vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging zou volstaan. ‘Het valt op dat de vrijheid van godsdienst vooral in vraag gesteld wordt door mensen die zelf antitheïsten zijn. Zoals een vos die beweert zich om de rechten van de kippen te bekommeren en alvast begint met de omheining rond het hok weg te nemen om hen beter te beschermen’.

Eerder op de dag trok rector Torfs ook al samen met een deel van zijn universitaire collega's door de Leuvense straten tijdens de 'Stoet der togati'.