Peeters: 'Tref sancties tegen werkgevers die discrimineren'
Foto: pn

Interfederaal gelijkekansencentrum Unia heeft de afgelopen maanden fors meer dossiers geopend voor leeftijdsdiscriminatie op de werkvloer. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) wil dat bestrijden door werkgevers die discrimineren te sanctioneren. Unia zelf start een digitale campagne tegen vooroordelen.

‘Vijftigplussers zijn niet mee met de technologie en jongeren zijn te lui om te werken.’ Dat zijn vooroordelen waar die leeftijdsgroepen nog steeds tegenop moeten boksen, zegt Unia.

De organisatie ziet een stijging van het aantal dossiers. Waar er vorig jaar in totaal 45 dossiers geopend werden, zijn dat er dit jaar al 74.

Bijna de helft daarvan kwam er door een sollicitatie. ‘Mensen krijgen dan te horen dat ze niet in aanmerking komen wegens hun leeftijd.’ Vooral oudere werknemers trekken aan het kortste eind. En volgens het gelijkekansencentrum Unia zal het aantal nog verder toenemen.

Bijna zes op de tien van de tot nu toe geopende dossiers gaan over 45-plussers, zegt Els Keytsman, directeur van Unia, maar ook jongeren signaleren mogelijke discriminatie. ‘Dan gaat het voornamelijk over vacatures met leeftijdsbeperkingen waardoor iemand van 26 al uit de boot valt.’ Bij oudere sollicitanten spelen de loonkosten, maar evengoed de perceptie van werkgevers.

Sancties

Minister Peeters vindt de cijfers zorgwekkend. 'Ik wil samen met de werkgeversorganisaties en sociale partners bekijken hoe we deze specifieke vorm van arbeidsdiscirminatie kunnen aanpakken. Het gaat niet op dat we oudere mensen aanmoedigen om zelf werk te zoeken of hun job te behouden, terwijl ze tegelijk afgeremd worden', klinkt het. 

'Ik wil niet vooruit lopen op de dialoog, maar we moeten voorkomen dat werkgevers discrimineren op leeftijd. We zouden sancties kunnen treffen, ja. Als we merken dat oudere werknemers niet aan de bak komen door hun leeftijd, dan wil ik actie kunnen ondernemen.'

Digitale campagne

Unia wijst erop dat leeftijdsdiscriminatie verboden is. Het centrum start een campagne op en zet daarvoor posters en banners op websites die vooral door werkzoekenden bezocht worden. ‘De campagne heeft een ironische toon. Zo willen we de aandacht trekken. Veel mensen weten niet dat leeftijd een beschermd criterium is door de antidiscriminatiewet’, aldus Keytsman ‘Met deze digitale campagne willen we hen bewust maken van hun rechten en informeren dat ze terecht kunnen bij Unia met vragen.’