Het onvoorzien grote gat in de begroting deed de gemoederen zondagmiddag opnieuw hoog oplaaien tussen de fractieleiders. ‘Moest er een belasting bestaan op het verzinnen van excuses, dan zou deze regering een flinke duit in het zakje doen’, opperde Kristof Calvo. ‘Kom dan zelf met een oplossing, ik daag u uit’, snauwde Peter De Roover terug.

Tijdens het begrotingsdebat in De Zevende Dag met fractieleiders Peter De Roover (N-VA), Meryam Kitir (SP.A), Servais Verherstraeten (CD&V) en Kristof Calvo (Groen) steeg de temperatuur in de studio systematisch. Calvo en Kitir gaven De Roover en Verherstraeten beurtelings een bolwassing over ‘het gebrek aan inspanningen van deze regering’.

Met 4,2 te zoeken miljarden om in 2017 budgettair op schema te blijven, is het geduld van Kitir op. ‘Ik hoor elke keer een andere reden waarom we het niet hebben gehaald. Ik begin te vrezen dat het al die redenen tezamen zijn en nog andere erbij. Het fundament van het begrotingshuis vertoont grote barsten, en dat moet u toegeven. N-VA haalt de gedane beloften niet.’

CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten gaf toe dat de cijfers de regering zorgen baren en dat er nog meer rekening zal moeten worden gehouden met de inspanningen om het begrotingsgat dicht te rijden. ‘Maar u kunt niet zeggen dat de brutale aanslagen in Brussel en de Brexit geen dramatische gevolgen hebben gehad op onze economie’, pareerde hij.

‘Ik blijf erbij: Van Overtveldt kan niet rekenen’

Dat een begrotingsevenwicht bereiken in een klimaat van dalende inkomsten en stijgende uitgaven geen koud kunstje is, kan Kristof Calvo naar eigen zeggen begrijpen. ‘Niemand zal zeggen dat dit makkelijk is. Maar moest er een belasting bestaan op het verzinnen van excuses, dan zou deze regering een flinke duit in het zakje doen. Dit maakt mensen die keihard werken boos. U investeert veel te weinig in hen - in mensen die keihard aan de slag zijn - en dan zegt u dat het nog erger is dan eerder berekend.’

Calvo bleef erbij ‘dat Van Overtveldt niet kan rekenen’ en vond ‘dat er een probleem is met de minister van Financiën’. Een uitspraak die op weinig bijval kon rekenen bij Van Overtveldts partijgenoot en fractieleider Peter De Roover. Die vroeg prompt of Calvo dan ‘zelf misschien betere voorstellen had om de boel op te lossen’.

Anticiperen op fiscale koterijen

‘Het zondebokprincipe is toch simpel’, zuchtte hij. ‘Ik vind het frappant dat de oppositiepartijen altijd zeggen dat wij de mensen “pijn doen” met belastingen en besparingen, nu weer trouwens, en dat tegelijkertijd de inkomsten voor deze regering tegenvallen. Dat valt toch niet te rijmen?’

De Roover benadrukte dat de 700 miljoen euro fiscale voordelen voor multinationals via excess profit rulings geen illegale praktijken beslaan. ‘Maar net omdat Van Overtveldt de bui al voelde hangen dat Europa dat ging afschaffen, heeft hij geanticipeerd op fiscale koterijen en is hij met een nieuw voorstel gekomen voor verlaagde vennootschapsbelasting.’

Grote vermogens en CD&V

Met de excess profit rulings brak Kitir op het einde van het debat nog eens een lans voor het belasten van grote vermogens. De SP.A-fractieleidster hekelde het feit dat ‘de vorige regering in bijzonder moeilijke tijden 1,2 procent van de inspanningen geleverd had op twee jaar tijd, terwijl deze regering slechts 0,5 procent heeft geleverd’.

Dat CD&V drukt volgens Kitir onvoldoende hard zijn stempel op het invoeren van een vermogenswinstbelasting. ‘CD&V was tot voor kort nog voor het belasten van grote vermogens. Waar bent u nu, meneer Verherstraeten? U zegt dat de grootste schouders de grootste lasten moeten dragen, maar dat gebeurt niet.’

‘Wij willen alles evenwichtig doorvoeren’, antwoordde Verherstraeten. ‘Dan moet er naast naar fiscaliteit ook naar andere domeinen gekeken worden. Maar laat er geen twijfel over bestaan: wij zijn en blijven voor fiscale eerlijkheid. Met de taxshift hebben we reeds belangrijke stappen gezet.’