M-decreet heeft weinig impact op secundair onderwijs
Foto: Wouter van Vaerenbergh voor De Standaard

Het aantal leerlingen in het buitengewoon lager onderwijs is bij het begin van dit schooljaar opnieuw fors gedaald. Dat blijkt uit de statistieken met de leerlingenaantallen die alle onderwijsnetten in Vlaanderen vrijdag hebben bekendgemaakt. Oorzaak is het M-decreet, dat op 1 september 2015 werd ingevoerd en bepaalt dat elk kind met een beperking het recht heeft om les te volgen in het gewoon onderwijs en daar ook begeleiding voor krijgt.

De daling bij aanvang van het schooljaar 2016-2017 situeert zich tussen 4 en 8 procent.

De dalende trend in het buitengewoon lager onderwijs van de voorbije schooljaren wordt voortgezet, luidt het bij het katholiek onderwijs. Vorig schooljaar werd een significante daling met 6,08 pct geregistreerd, bij de start van dit schooljaar bedraagt de daling 4,58 pct. ‘Dat betekent dat op twee jaar tijd één op de tien leerlingen ‘verhuisd’ is van het buitengewoon lager onderwijs naar het gewoon lager onderwijs’, klinkt het.

In het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap daalde het aantal leerlingen in het buitengewoon lager onderwijs bij het begin van het nieuwe schooljaar met 7,3 pct, van 6.083 naar 5.639. In het stedelijk en gemeentelijk basisonderwijs werd een daling van 7,94 pct opgetekend, van 3.437 leerlingen in september 2015 naar 3.164 in september 2016.

Opvallend: een expliciete daling van het aantal leerlingen in het buitengewoon secundair onderwijs door de invoering van het M-decreet blijft voorlopig uit. Dat was ook al zo vorig schooljaar. Het katholiek onderwijs spreekt over een status quo. In het GO! en het stedelijk en gemeentelijk onderwijs is er telkens een daling van 2,17 pct bij aanvang van het schooljaar 2016-2017.