Slechts één op de vijf particulieren koopt nog dieselwagen
Foto: REUTERS

Slimme fiscaliteit zorgt ervoor dat particulieren massaal de dieselwagens de rug toekeren. De bedrijfswagens volgen veel trager.

De ontdieseling van het wagenpark wordt steeds sterker. Vooral in Vlaanderen kopen particulieren dit jaar opvallend minder dieselwagens. Van januari tot juli vorig jaar was 37 procent van de verkochte niet-professionele voertuigen een diesel. Dit jaar zakt dat al naar 22,9 procent, zo blijkt uit cijfers van automobielfederatie Febiac.

De trend naar minder dieselwagens is al een tijdje ingezet. Zes jaar geleden koos nog de meerderheid van de particulieren voor diesel (62,9 procent), maar de daling dit jaar is veel sterker dan de voorbije jaren. ‘We zien het effect van de zwaardere fiscaliteit op dieselwagens’, zegt Nadine Atanassoff van Febiac. ‘Dat zorgt voor een forse daling in Vlaanderen bij de particulieren.’

Begin dit jaar is de belasting op inverkeerstelling (BIV) voor dieselwagens in Vlaanderen flink verhoogd. Ook de verkeersbelasting ging de hoogte in. Benzinewagens en auto’s op alternatieve brandstoffen krijgen een gunstiger regime.

Maarten Matienko, woordvoerder bij VAB, kan de consument daarom geen ongelijk geven. ‘Het voordeel van diesel wordt steeds kleiner. Ook het verschil in accijnzen op diesel en benzine wordt nu weggewerkt. Eind 2018 zal de prijs van benzine aan de pomp niet meer verschillen. En daar kijkt de consument naar.’

Bovendien stijgt bij veel mensen ook het besef dat diesel niet altijd de beste keuze is, zegt hij. ‘Heel wat mensen hebben een diesel gekocht, ook als ze daar enkel korte afstanden mee deden. Maar daardoor werden ze geconfronteerd met hoge onderhoudskosten, bijvoorbeeld aan de roetfilter.’

Tot enkele jaren geleden werd dieselrijden nog aangemoedigd in ons land, omdat diesels minder CO2 uitstoten. Maar de laatste jaren groeide het bewustzijn rond de schadelijke gevolgen van fijn stof en polluenten zoals stikstofoxiden, die bij diesel hoger liggen. ‘Een correctie was nodig’, zegt Matienko. ‘Met die overdaad aan diesels is de waarde op de tweedehandsmarkt trouwens gedaald. Vandaag is het interessanter om daar een benzinewagen te verkopen.’

In Brussel en Wallonië, waar de BIV anders berekend wordt, loopt de ontdieseling trager. In Wallonië kiest nog 45 procent van de particulieren voor een diesel.

Bedrijfswagens

Ook het bedrijfswagenpark rijdt steeds minder op diesel, maar hinkt sterk achterop. Bij wagens voor professioneel gebruik, zoals leasewagens maar ook bedrijfsvoertuigen en auto’s van zelfstandigen, is nog 72,5 procent van de nieuw ingeschreven wagens een diesel. Vorig jaar was dat nog 78 procent. Bij leasewagens is diesel nog steeds fiscaal interessant.

Al wordt het bedrijfswagenpark wel voorzichtig groener. Bijna vijf procent van de nieuw ingeschreven wagens is een hybride, gas en elektriciteit zijn goed voor 1 procent.