Taal

Taal zonder tonen of klemtonen gevonden

Een taal die op de Molukken wordt gesproken, gebruikt klemtonen noch tonen. Dat is hoogst ongebruikelijk.

‘Canon’ of ‘kanon’: voor deze kinderen op Ambon is er geen verschil.
‘Canon’ of ‘kanon’: voor deze kinderen op Ambon is er geen verschil. melba

‘Maar nee,’, zegt taalwetenschapper Carlos Gussenhoven, ‘sáái klinkt die taal allerminst. Er is juist heel veel te horen, alleen betekent het niet datgene wat wij Europeanen ...