Suïcidepreventie niet alleen een taak voor volksgezondheid

Vijftigplussers meest kwetsbaar voor zelfdoding

Zelfdoding daalt onder jongeren en jongvolwassenen, maar niet bij oudere Vlamingen. Het is moeilijker om hen te bereiken.

*

Er is de afgelopen jaren flink ingezet op preventie van zelfdoding, omdat Vlaanderen daar slecht op scoort en het al jaren de eerste doodsoorzaak is bij jongeren en jongvolwassenen. Zelfs tot 50 jaar ...

Aangeboden door onze partners

Niet te missen