Een business angel als beschermengel voor uw beloftevolle onderneming
Foto: Shutterstock
Op zoek naar een andere financieringsvorm voor uw bedrijf dan een klassieke banklening? Overweeg dan om in zee te gaan met een business angel, een private investeerder die méér doet dan alleen voor eigen middelen zorgen. Claire Munck, CEO en gedelegeerd bestuurder van Be Angels (een van de actiefste netwerken van business angels in Europa), verklaart hun werking en de omstandigheden waarin u beroep kunt doen op hen.
Dossier aangeboden door BNP Paribas Fortis.

Wat zijn de troeven van een business angel?

Business angels zijn private, natuurlijke personen die hun eigen middelen investeren in een beloftevolle onderneming. Vaak wordt deze persoon in werkelijkheid vertegenwoordigd door een consortium van verschillende investeerders.

Er zijn twee belangrijke redenen waarom een ondernemer contact opneemt met een business angel:

  1. Financiële inbreng: uw onderneming is op zoek naar eigen middelen, maar zoekt een alternatief voor een banklening. Vaak gaat het om projecten die te gewaagd lijken, zodat een banklening simpelweg niet tot de mogelijkheden behoort.
  2. Begeleiding: nog belangrijker dan de financiële inbreng, is de toegevoegde waarde die deze private investeerder u als ondernemer kan bezorgen. Een business angel zorgt immers niet alleen voor middelen, maar zal de ontwikkeling van een jonge onderneming ook begeleiden.

Welke business angel past bij uw onderneming?

Om aan die begeleiding een echte meerwaarde te geven, moet uw business angel natuurlijk wel over het juiste profiel beschikken. Hij moet ofwel:

  1. Jarenlange ervaring hebben in de sector waarin u uw activiteiten wil opstarten
  2. Competenties hebben die een aanvulling zijn op uw eigen profiel

Een business angel opsporen die aan die eisen voldoet, kan in de praktijk een moeilijke opgave zijn – tenzij het om een profiel gaat dat vaak in de media komt. Netwerken zoals Be Angels spelen in op die nood: een ondernemer kan via dat netwerk zijn project indienen en krijgt rechtstreeks toegang tot een reeks profielen en bekwaamheden die aan zijn verwachtingen beantwoorden. Dat vergemakkelijkt de zoektocht aanzienlijk.

Hoe overhaalt u een business angel om met u in zee te gaan?

Een business angel neemt een risico door in zee te gaan met een jonge onderneming. Voor hij in een nieuw project stapt, zal hij dan ook afwegen of die risico's op termijn gecompenseerd kunnen worden. Daarvoor zijn twee kenmerken doorslaggevend:

  1. Groeipotentieel: een business angel wil ondernemingen niet alleen begeleiden tijdens hun ontwikkelingsfase, maar streeft er ook naar waarde te creëren, die hij kan terugwinnen als hij zijn kapitaal op een later tijdstip weer uit het bedrijf haalt. Daarom is het van belang dat uw project een hypothetisch belangrijke groeicurve vertoont.
  2. Innoverend karakter: business angels zijn op zoek naar innovatieve bedrijven. Het begrip 'innovatief' kan hier op heel wat manieren worden ingevuld: een vernieuwend businessmodel, een innovatief consumptieproduct, de instap in een nieuwe markt, enzovoort. In deze context is het dus geen synoniem voor 'nieuwe technologieën' – beide termen hangen wel nauw samen, maar ook tal van andere sectoren kunnen innoverend zijn. Ter illustratie heeft het netwerk Be Angels een afdeling opgericht die zich wijdt aan sociaal ondernemerschap.

Synergie als bijkomende troef

Zoals we reeds aanstipten, nemen ondernemers meestal hun toevlucht tot business angels als hun project te gewaagd lijkt en ze er bijgevolg geen banklening voor krijgen. Beide financieringsbronnen kunnen echter ook gecombineerd worden, aangezien de steun van een business angel het vaak mogelijk maakt om tóch groen licht te krijgen voor een banklening. Dat geldt evenzeer voor andere financieringsmethodes, zoals crowdfunding, waardoor een banklening kan worden vrijgegeven en u uw merk of onderneming kunt bekendmaken, nog voor de lancering ervan!

Heeft u toch al een banklening? Ook dan kan de steun van een business angel nog steeds erg interessant zijn. De bekwaamheden en ondersteuning van een business angel zijn hier immers niet mee in tegenspraak, maar versterken uw ontwikkeling juist. Maak dus gebruik van die synergie.

Geduld loont

Zowel voor een business angel, een banklening als een andere financieringsbron is geduld nodig. Ga dus niet overhaast te werk in uw zoektocht naar fondsen voor uw nieuwe onderneming. Vaak bent u als ondernemer erg ambitieus en zou u willen dat alles even snel evolueert als in het plaatje dat u voor ogen hebt. Dat is heel begrijpelijk. Het is echter even belangrijk om de zaken soms even te laten rusten en afstand te nemen.

Op zoek naar meer tips en artikels over ondernemen? Schrijf u in op de Bizcover-nieuwsbrief!

Met deze tips overtuigt u een business angel van het potentieel van uw onderneming