Intendant: ‘Principes van Ringland verder verfijnen om kritische toets te doorstaan’
Alexander D'Hooghe Foto: Belga

In een gezamenlijke mededeling vertrouwen de overkappingsintendant Alexander D’Hooghe en Ringland erop dat de kritische MER-rapportage hun samenwerking niet in gevaar brengt.

In een gezamenlijke mededeling beamen Ringland en de overkappingsintendant Alexander D’Hooghe de ‘kritische’ beoordeling van een aantal alternatieven voor het Oosterweeltracé door het onderzoeksbureau TML. Niet alleen de verkeerstechnische benadering van Ringland kreeg slechte punten, ook de voorgestelde bypass A102-R11bis bleek ‘niet de eerder verhoopte ontlasting van de Antwerpse Ring’ te kunnen bieden.

Toch levert het uitgelekte plan-MER ‘boeiende en belangrijke punten waar een gezamenlijke vooruitgang mogelijk is’. De intendant en Ringland verwijzen daarbij naar de door het rapport onderschreven noodzaak ‘om aansluitend op een noordelijke ontsluiting van de Antwerpse Ring prioriteit te geven aan de verdere ontlasting van de zuidelijke Ring. Een bijdrage hiertoe kan worden geleverd door stedelijke en doorgaande verkeersstromen van elkaar te scheiden wat prioriteit verdient boven het aanleggen van bijkomende ringstructuren. Het systeem van gescheiden verkeersstromen sterkt bij tot de technische haalbaarheid van een volledige overkapping van de R1.’

De mededeling herinnert verder aan de noodzaak van een ‘ambitieuze modal shift in de Antwerpse vervoersregio die de groei van personen- en vrachtverkeer beheersbaar weet te houden’.

Momenteel coördineert de overkappingsintendant een samenwerking tussen de verschillende overheden en actiegroepen om oplossingen voor de Ring uit te dokteren waarbij een volledige overkapping als uitgangspunt geldt. D’Hooghe gaat nu de conclusies van het onderzoek van TML ‘meenemen’ met het oog op de ‘verfijning van de principes en waarden van het Ringland-concept en de vertaling naar een verkeerstechnische oplossing die een volgende kritische toets kan doorstaan’. Eind dit jaar moet deze studie zijn afgerond.