Vrouwen vragen even vaak loonopslag, maar krijgen die minder
Jonge vrouwen onder 40 durven wél even vaak opslag vragen als mannen en met evenveel succes. Foto: David Rozing/Hollandse Hoogte

Een nieuwe studie ondergraaft de theorie dat vrouwen minder snel loonopslag durven vragen dan mannen. Ze vangen gewoon veel vaker bot.

Het is een theorie die je de voorbije jaren vaak hoorde verkondigen. De vaststelling dat vrouwen vandaag op de arbeidsmarkt nog altijd minder verdienen dan mannen - op jaarbasis kan het verschil in België oplopen tot 22 procent, per werkuur is het verschil nog 9 procent - is niet alleen het gevolg van discriminatie op de werkvloer.

Het ligt ook aan de vrouwen zelf. Het ligt nu eenmaal niet in de aard van de vrouwen om loonopslag te vragen, waardoor sommige vrouwen tientallen jaren wachten op een hoger loon. Vrouwen worden nu eenmaal opgevoed om braaf te zijn en goed te luisteren. Terwijl mannen wél van kindsaf aan geprogrammeerd worden om dingen te vragen en te onderhandelen.

4.600 werknemers onderzocht

Een nieuwe grootschalige studie in Australië, uitgevoerd door de Cass Business School en de universiteiten van Warwick en Wisconsin, ondergraaft dat nu. Waarom Australië? Omdat van dit land wordt gezegd dat dit het enige land is dat systematisch bijhoudt wanneer werknemers om opslag vragen en waarom. In de studie werden liefst 4.600 werknemers onderzocht in een breed scala van bedrijven. En na het wegfilteren van de verschillen die ontstaan omdat vrouwen nu eenmaal vaker deeltijds werken dan mannen, kwam een verrassend resultaat.

Want wat blijkt? Vrouwen die een gelijkaardige voltijdse baan uitoefenen als mannen, vragen even vaak loonopslag dan hun mannelijke collega’s. De redenering dat ze meer schrik zouden hebben van de reactie van hun baas of opmerkingen van hun vrouwelijke collega’s, klopt niet. Ze krijgen gewoon veel minder makkelijk opslag dan mannen. In gelijke omstandigheden - zelfde soort bedrijf, opleiding en evenveel kinderen - hebben mannen volgens de studie liefst 25 procent meer kans om opslag te krijgen als vrouwen.

Hardnekkige loondiscriminatie

Andrew Oswald, professor gedragswetenschappen van de universiteit van Warwick, was erg verrast door de resultaten. ‘Het feit dat vrouwen geen loonopslag durven vragen is een erg populaire theorie. Veel vrouwen zeggen en denken dat dit waar is, maar het bewijs daarvoor was totnogtoe zeer anekdotisch en allesbehalve wetenschappelijk’, legt hij uit op de website van de BBC.

Maar dit bewijst volgens hem dat er wel degelijk een hardnekkige vorm van loondiscriminatie bestaat tegenover vrouwen. Als houdt wij wijselijk wel een slag om de arm. ‘Het zou natuurlijk kunnen dat Australië een buitenbeentje is op dit vlak. Maar het is een moderne economie die je ergens halfweg kan situeren tussen die van Groot-Brittannië en die van de VS, dus dat is erg onwaarschijnlijk’. Een andere mogelijkheid is volgens Oswald dat mannen die vergeefs loonopslag vragen dat vaker voor zichzelf houden dan vrouwen, die daarover eerlijker zijn.

Vanaf veertig jaar

Tenslotte nog dit. Uit de studie kwam ook een opmerkelijk verschil naar voor in leeftijd. Vrouwen en mannen onder de veertig jaar vragen en krijgen wél even vaak loonopslag. Het is pas boven de veertig dat de discriminatie duidelijk naar boven kwam drijven. Professor Amanda Goodall van Cass Business School, mede-auteur van de studie, ziet daarin een hoopvol teken. ‘Dit bewijst dat jonge vrouwen vandaag actiever en meer succesvol onderhandelen over hun loon- en arbeidsvoorwaarden dan oudere vrouwen. Misschien zullen ze dit in de toekomst blijven doen.’