'Gelijke mantelzorgpremie enkel mogelijk als Vlaanderen dat regelt'
Foto: rr
Wie zorg draagt voor een familielid, vriend of buur, maakt in ruim zeven op de tien Vlaamse gemeenten aanspraak op een premie. Die mantelzorgpremie is echter niet in elke gemeente even hoog. 'Een gelijke mantelzorgpremie in iedere gemeente verplicht maken kan enkel als Vlaanderen dit regelt en financieel mogelijk maakt', reageert de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

Het was Vlaams parlementslid Peter Persyn (N-VA) die de mantelzorgpremies in alle Vlaamse steden en gemeenten in kaart bracht. Uit die rondvraag bleek dat de hoogte van die premies fors kan verschillen. Zo krijg je in Roosdaal 900 euro per jaar en in Oostende zelfs niets. Vier jaar terug kreeg je nog in acht op de tien gemeenten een mantelzorgpremie, vandaag is dat nog het geval in 72 procent van de gemeenten.

'Op dit moment kiezen gemeenten zelf of ze een premie geven, aan wie en onder welke voorwaarden. Ze betalen het ook zelf. Als we overal een gelijk bedrag en gelijke criteria willen, dan moet de Vlaamse regering dat regelen en betalen. Nu is er geen enkel decreet dat de gemeenten oplegt om de mantelzorgpremie toe te kennen, en toch doet meer dan twee op de drie gemeenten dat ondertussen', zegt Nathalie Debast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. 

'Een Vlaamse regeling zal geld kosten en daar moet Vlaanderen dan voor zorgen.' Volgens VVSG kan dat bijvoorbeeld via de Vlaamse zorgverzekering, die keert vandaag vanuit de Vlaamse overheid al tegemoetkomingen uit aan zwaar zorgbehoevenden die thuis verzorgd worden.

'Gemeenten beslissen zelf'

Bij Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) wijst men naar de lokale autonomie van de gemeenten: 'Er zijn al systemen waarbij men aan de Vlaamse overheid een tegemoetkoming kan aanvragen voor mantelzorgers. Zo maakt de Vlaamse Sociale Bescherming drie verschillende tegemoetkomingen mogelijk om de mantelzorgkost te lenigen. Een bijkomende verplichte mantelzorgpremie opleggen is momenteel niet aan de orde.'