Overzichtskaart

Waar krijgt u als mantelzorger de hoogste premie?

Steeds meer gemeenten schaffen de premie voor mantelzorgers af. Bovendien is het verschil tussen de gemeenten enorm: zo krijg je in Gent 0 euro en in Nazareth 900 euro per jaar. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Peter Persyn (N-VA) in kaart bracht.

Met minstens 600.000 zijn ze in Vlaanderen; partners, familieleden, naasten of buren die vrijwillig voor iemand zorgen. Door de vergrijzing zijn er immers altijd maar meer ouderen die zorg nodig hebben en de overheid alleen kan niet aan alle noden tegemoetkomen. Deze zogenaamde mantelzorgers zijn daarom een heel belangrijke schakel.

Veel gemeenten keren dan ook een mantelzorgpremie uit. ‘Beschouw het als een aanmoedigingspremie’, zegt Johan Tourné van Ziekenzorg CM, een vrijwilligersvereniging voor mantelzorg. Want een win for life is die premie zeker niet: gemiddeld krijg je in Vlaanderen bijna 250 euro per jaar.

Al krijg je zo'n mantelzorgpremie lang niet in elke gemeente: vier jaar geleden kreeg je die nog in acht op de tien gemeenten, vandaag nog maar in 72 procent van de gemeenten. Bovendien verschilt het bedrag per gemeente enorm: 'Op sommige plaatsen is de premie royaal, één kilometer verder krijg je niets. Dat is te gek voor woorden', aldus Vlaams parlementslid Peter Persyn (N-VA) die de cijfers verzamelde.

Lees verder onder de kaart

Mantelzorgpremies per gemeente

'Het gaat ons niet om de hoogte van het bedrag, dat moeten de gemeenten zelf bepalen. Wel vinden we dat de criteria om zo'n premie te krijgen gelijk moeten zijn. In sommige gemeenten zijn die erg streng, in andere krijg je de premie zeer gemakkelijk. Dat moet toch veranderen. Gemeenten moeten prioriteiten stellen', gaat Persyn verder.

Langer thuis wonen

Ook Ziekenzorg CM, het Steunpunt Thuiszorg en de Liberale Mutualiteiten vragen meer aandacht voor de mantelzorg. “De premie toont dat de inzet wordt gewaardeerd. Daardoor kunnen de mantelzorgers het langer uithouden, waardoor de zorgbehoevenden langer thuis in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven”, zegt Geert Messiaen van de Liberale Mutualiteiten. Zijn CM-collega vraagt dat elke mantelzorger 50 euro per maand krijgt en de premie soepel wordt toegekend.