Mantelzorger? U krijgt 900 euro of 0 euro
Foto: Belga

Steeds meer gemeenten schaffen de premie voor mantelzorgers af. Bovendien varieert zij enorm tussen gemeenten: 900 of 0 euro.

Met minstens 600.000 zijn ze in Vlaanderen, de mantelzorgers. Partners, familieleden, naasten of buren die voor iemand zorgen. De ‘vermaatschappelijking’ van de zorg heet dat met een duur woord. Door de vergrijzing zijn er immers altijd maar meer ouderen die zorgen nodig hebben en de overheid alleen kan niet aan alle noden tegemoetkomen. Mantelzorgers zijn daarom een belangrijke schakel.

Veel gemeenten keren daarom een mantelzorgpremie uit. Een win for life is dat niet – er kunnen hoogstens enkele onkosten mee worden vergoed – maar het is wel een blijk van waardering. ‘Beschouw het als een aanmoedigingspremie’, zegt Johan Tourné van Ziekenzorg CM, een vrijwilligersvereniging voor mantelzorg.

Maar hoewel mantelzorg steeds belangrijker wordt, zijn er meer en meer steden en gemeenten die de premie afschaffen, verlagen of de voorwaarden ervoor flink verstrengen. Terwijl vier jaar geleden nog acht op de tien gemeenten een mantelzorgpremie hadden, is dat nu gedaald tot 72 procent. Dat becijferde Vlaams Parlementslid Peter Persyn (N-VA). Volgens Ziekenzorg, dat binnenkort met nieuwe cijfers komt, is het in werkelijkheid nog erger.

Minstens even verbijsterend is dat de premie in de gemeenten waar die wel bestaat enorm verschilt. Gemiddeld krijgt een mantelzorger 246 euro per jaar, maar in Nazareth of Roosdaal is dat 900 euro.

‘Op sommige plaatsen is de premie royaal, één kilometer verder krijg je niets. Dat is te gek voor woorden’, zegt Peter Persyn. Hij vindt dat gemeenten prioriteiten moeten stellen. ‘Organiseer een paar concerten minder of bouw een minder groot zwembad.’ De N-VA’er vraagt daarnaast om de voorwaarden om de premie te krijgen in alle gemeenten gelijk te schakelen.