‘Criminele kamer’ bespreekbaar voor Vlaamse Balies
Minister van Justitie Koen Geens Foto: Photo News

Het plan van minister van Justitie Koen Geens voor de vervanging van de huidige assisenprocedure is voor de Orde van Vlaamse Balies bespreekbaar. Een ‘criminele kamer’ moet tijd voorzien voor open debatten en het horen van getuigen en deskundigen. ‘Als het onderzoek ter terechtzitting nieuw leven ingeblazen wordt en meer accenten en tijd krijgt, staan we daar niet ongenegen tegenover’, zegt voorzitter Dominique Matthys.

Sinds Geens de wetgeving vorig jaar wijzigde, werd assisen een uitzondering en werden processen rond zware misdaden in principe beperkt tot een korte procedure voor de correctionele rechtbank. ‘Wat mij betreft, zitten we in een overgangsfase. Er zitten zekere voordelen in de manier van bewijs- en open debatvoering voor het assisenhof die gehandhaafd kunnen worden’, zei Geens. ‘Voor assisen was het de gewoonte om experten en de getuigen langdurig te horen. Er zit ook een waarde in de inbreng van leken. Dat begrijp ik ook, en een gemengde kamer waarin leken en rechters samen zouden berechten in één college is iets dat ik zeker zie zitten.’

De nieuwe procedure zou de vorm aannemen van een criminele kamer die ruim de tijd voorziet voor open debatten en het horen van getuigen en deskundigen, zoals in het assisenhof. ‘We hebben als Orde van Vlaamse Balies standpunt ingenomen tegen het hof van assisen zoals het nu bestaat, maar onder de voorwaarde dat het onderzoek ter terechtzitting nieuwe zuurstof krijgt’, zegt voorzitter Dominique Matthys.

‘Een van de meest waardevolle gegevens van assisen is niet zozeer de volksjury, maar dat debatten zeer uitgebreid worden gevoerd, met onderzoeken ter terechtzitting en getuigenverhoren. Als dat zou kunnen bereikt worden binnen het project dat nu op til staat, denk ik dat we daar niet negatief tegenover staan.’

De volksjury wil Geens vervangen door een gemengd gezelschap van burgers en experten.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig