Waar is God?

Mona Thijs (17) studeert Latijn-Moderne Talen en is lid van De 10, het jongerenproject rond nieuwe eindtermen van de Vlaamse  Scholierenkoepel.  Ze heeft ook een blog.
Mona Thijs (17) studeert Latijn-Moderne Talen en is lid van De 10, het jongerenproject rond nieuwe eindtermen van de Vlaamse Scholierenkoepel. Ze heeft ook een blog. Filip De Smet

Ik ben geboren in eenwesters land en in een warm gezin. Van kinds af aan heb ik mogen dromen. Wanneer mama in de zomer het hek aan de achterkant van onze tuin een nieuwe verfbeurt gaf, mocht ik daar haaientanden ...