‘Ik pik het niet dat Francken Pro-Deoadvocaten opnieuw zwart maakt’
Theo Francken Foto: BELGA

Dominique Matthys, voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies, is misnoegd dat de tariefhervorming voor pro-Deoadvocaten voorgesteld wordt als een bestrijding van zinloze asielprocedures. ‘Pure politieke recuperatie’.

Komt het nog goed tussen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) en de Orde van Vlaamse Balies? Voorzitter Dominique Matthys vindt het niet kunnen dat Francken de hervorming van de tarieven voor Pro-Deoadvocaten voorstelt als een manier om misbruiken en procedureslagen bij asielaanvragen aan te pakken. ‘Na de vele mislukte pogingen in het verleden wordt ein-de-lijk komaf gemaakt met de lucratieve asiel- en migratiebusiness via het pro Deo-stelsel,’ zo stelt Francken in een blogpost onder met als titel De migratie-industrie.

‘Dat stoot me tegen de borst,’ zo zegt Matthys, ‘alsof we onvoldoende aan zelfregulering zouden doen en misbruik schering en inslag is. Ik pik het niet dat Francken het zo opnieuw voorstelt.’ Het zit Matthys hoog. ‘De vluchtelingenkwestie is een humanitair probleem waarin we verdragsrechterlijk verplicht zijn onze rol te spelen. We moeten daarbij ook alle middelen aanwenden die in het belang zijn van onze cliënt zijn en die de rechtsstaat ons biedt. Dat brengt een ethische discussie met zich mee, maar het is niet aan de staatssecretaris om ons te zeggen wat kan en wat niet. De overheid blijft in die zaken de tegenpartij van de asielzoeker.’

Politieke recuperatie

‘De hervorming van de tarieven is een brede oefening waar we trouwens aan meegewerkt hebben’, zo zegt Matthys. ‘De hervorming heeft louter en alleen tot doel om de tarieven meer in lijn te brengen met de aard van de geleverde prestatie en de reële tijdsbesteding, niet om zogenaamde misbruiken aan te pakken. Maar tegen de achtergrond van de asielproblematiek wordt dit nu wel zo uitgespeeld. Pure politieke recuperatie.’

Het valt op, in zijn persbericht over de hervorming van de nomenclatuur, rept bevoegd minister van Justitie Koen Geens (CD&V) met geen woord over bijstand bij asielprocedures. Maar, zo stel Geens: ‘In bepaalde gevallen waarin de advocaat, bij gelijkaardige prestaties, geen betekenisvolle nieuwe elementen heeft aangebracht, worden de punten voor elke nieuwe gelijkaardige prestatie tot een minimum herleid. Ook ongegronde beroepen bij die zaken zullen geen punten meer opleveren. Dit is een verderzetting van het Justitieplan om te vertrouwen op wat in eerste aanleg wordt beslist door de rechter en niet nodeloos in beroep te gaan.'

Bij Radio 1 deze ochtend maakte de minister wel de link met de asielkwestie: ‘’We wilden een prestatievergoeding die meer aangepast was aan de aard van de prestatie. Een aantal prestaties wilden we favoriseren, zoals de bemiddeling. Een aantal anderen wilden we ontmoedigen, zoals het herhaaldelijk aanvragen van asiel voor eenzelfde persoon’, legt Geens uit.

‘Beangstigend’

Begin vorige week lagen Francken en de Orde van Vlaamse Balies al eens overhoop omdat de staatssecretaris had geopperd om boetes uit te schrijven voor wie onrechtmatig gebruikmaakt van beroepsprocedures. Matthys sprak van een ‘beangstigende’ oproep. ‘De advocaat beslist onafhankelijk en in eer en geweten of en wanneer hij zijn cliënt vertegenwoordigt,’ zo stelde Matthys toen, ‘dit principe op de helling zetten, komt neer op de negatie van het onvoorwaardelijke recht van eenieder om zich tot de rechtbank te richten.’