‘Zinloze’ asielprocedures niet langer vergoed
Foto: Vum

Pro-Deoadvocaten die asielprocedures nodeloos rekken, worden vanaf morgen niet langer vergoed. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) werkte samen met de Orde van Vlaamse Balies een nieuw puntensysteem uit.

Asielzoekers die in ons land aankomen, krijgen van bij hun eerste aanvraag gratis juridische bijstand. Dat kost de Belgische schatkist jaarlijks 25 miljoen euro. Advocaten die de procedures voeren, worden vergoed via een puntensysteem.

Een punt is momenteel 25 euro waard. Voor het bijwonen van een verhoor bij het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen kreeg de advocaat voordien vijftien punten of 375 euro. Vanaf nu zal hij maar drie punten per uur meer krijgen.

Zinloze procedures

De overheid wil vooral de strijd aanbinden met eindeloze beroepen tegen uitspraken en meervoudige asielaanvragen. Als er geen ernstige nieuwe elementen worden aangebracht, zal de advocaat nog amper 50 euro per prestatie verdienen. Bij onrechtmatige procedures, die tot nu toe regelmatig werden gevoerd bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, zal de advocaat zelfs helemaal geen punten meer krijgen. Ook roekeloze procedures tegen uitwijzingen zullen de advocaat geen euro meer opleveren.

De overheid wil met deze maatregel een einde stellen aan de zinloze asielprocedures die de staat veel geld kosten en asielzoekers soms na jaren verweesd achterlaten.