Deze vier criteria bepalen welke beroepen zwaar zijn
Foto: Hollandse Hoogte

De werkgevers hebben water in de wijn gedaan in de discussie over wie wegens een zwaar beroep ontsnapt aan langer werken. ‘Maar minder lang werken moet de uitzondering blijven.’

Fysiek zwaar werk, een belastende werkorganisatie, verhoogde veiligheidsrisico’s en mentale werkbelasting. Dat zijn de vier zogeheten collectieve criteria op basis waarvan de zware beroepen zullen worden afgebakend. Vakbonden en werkgevers zijn het daarover eens geraakt binnen het Nationaal Pensioencomité.

De werkgevers hebben dus water in de wijn gedaan. Zij drongen tot nu toe aan op een individuele aanpak van elke oudere werknemer met gezondheidsklachten.

De discussie over de zware beroepen heeft alles te maken met de beslissing van de regering om de pensioenleeftijd op te trekken. Wie een zwaar beroep heeft, zou minder lang moeten werken.

Pensioencompensatie

Caroline Deiteren van Unizo geeft aan dat er aan werkgeverskant bereidheid is om voort constructief te discussiëren over de afbakening van de criteria. Er zat niets anders op omdat zowel vakbonden als de overheid het spoor van de collectieve criteria verkozen. Maar Deiteren voegt er onmiddellijk aan toe dat de werkgevers bijzonder op hun hoede zullen blijven. ‘Het mag niet zo zijn dat de collectieve criteria resulteren in de uitholling van de regeringsbeslissing over langer werken. Minder lang werken moet de uitzondering blijven’.

De regering heeft alvast de sleutel in handen. Het zal immers afhangen van het budget dat de regering-Michel wil vrijmaken voor de pensioencompensatie voor de zware beroepen, stelt Sabine Slegers van de liberale vakbond. ‘De hoop en de verwachting zijn dat de regering tijdens de komende begrotingscontrole een bedrag naar voren schuift’, voegt Caroline Deiteren van Unizo er nog aan toe.

De bonden dringen overigens aan om bij de hervorming in een overgangsperiode te voorzien voor oudere werknemers. Het aantal jaren nachtarbeid bewijzen zal nog vrij makkelijk gaan, maar aantonen dat iemand al jarenlang een job doet waar verhoogde veiligheidsrisico’s aan verbonden zijn, ligt heel wat moeilijker. Dergelijke data zijn niet voorhanden bij de sociale zekerheid.