Directeurs katholiek basisonderwijs vragen dringend meer middelen
Foto: shutterstock

De directeurs van het katholiek basisonderwijs vragen dringend meer middelen voor beleidsomkadering, zodat ze voldoende medewerkers zoals administratief personeel of ict- en zorgcoördinatoren kunnen aanstellen. Ze starten daarvoor een digitale petitie en vragen dat de Vlaamse regering daarvoor een concreet plan uitwerkt.

De vraag naar meer beleidsomkadering in het basisonderwijs bestaat al vijftien jaar. Ook voor de verkiezingen van 2014 is de eis nog eens op tafel gelegd. “In een enquête toen schoof 77 procent van de directeurs de vraag naar beleidsondersteuning als belangrijkste punt naar voren”, zegt Lieven Verkest van de Directiecommissie Katholiek Basisonderwijs (DCBaO)

Verschillende instanties, zoals de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR), het Rekenhof en recent nog de OESO zeggen dat de omkadering van directeurs in het basisonderwijs ondermaats is.

“Met een nieuwe digitale actie willen we opnieuw op die nagel kloppen”, zegt Verkest. De administratieve medewerkers zijn nu al overbevraagd en met het M-decreet, dat zoveel mogelijk leerlingen met een beperking in het gewoon onderwijs wil, is er ook nood aan meer zorgcoördinatoren. De digitalisering maakt ook dat er ook extra ict-coördinatoren nodig zijn, zegt de DCBaO. De mentorcoaches die beginnende leerkrachten moesten helpen, zijn door de vorige Vlaamse regering wegbespaard.

Petitie

Op de website www.basisonderwijsverdientbeter.com vraagt de organisatie directeurs, leerkrachten en ouders om de eis voor meer beleidsomkadering zoveel mogelijk te steunen. De petitie loopt tot eind september en wordt dan aan minister van Onderwijs Hilde Crevits overhandigd.

De directeurs vragen dat de Vlaams regering het probleem erkent en er zich toe engageert om een concreet actieplan uit te werken. Om druk op de ketel te houden zullen ze de Vlaamse regering per trimester punten op het rapport geven.

Puntensysteem

Scholen krijgen van de overheid “punten” waarmee ze mensen kunnen aanstellen voor omkadering. In het basisonderwijs is dat nu één punt per kind. In het secundair onderwijs is dat vier punten per kind. “De omkadering in het secundair is veel groter. Daar zijn ook specifieke noden. Wij vragen niet hetzelfde. Maar we willen wel een verdubbeling”, klinkt het bij de DCBAO.

“Beloftes niet nagekomen”

“Beloftes worden immers niet altijd nagekomen”, klinkt het. Directeurs basisonderwijs zijn nu ingedeeld in drie loonschalen, afhankelijk van het leerlingenaantal. Voor de verkiezingen beloofden vijf partijen om die lonen gelijk te schakelen. “We zijn twee jaar verder en we zien nog altijd niets op dat vlak”, zegt Verkest.

Intussen is er wel een besparing van 2,3 procent doorgevoerd op de werkingstoelagen van de basisscholen. “In het secundair onderwijs is dat meer, dat klopt. Maar in ons geval gaat het om een overlevingstoelage. We moeten daar ook mee bouwen of personeel mee aanstellen. Vandaar dat zoveel basisscholen feestjes of andere activiteiten doen om de toelage wat te verhogen”.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig