Hervorming vennootschapsbelasting wordt werk van lange adem

Historische hervorming vol valkuilen

De verlaging van de vennootschapsbelasting van 34 naar 20 procent tegen 2020 is een fiscale revolutie die nog lang geen feit is. Tussen droom en daad staan politieke taboes, een gebrek aan centen en erg veel gelobby.

*

Fiscalisten en werkgeversorganisaties zijn het er over eens: als de regering erin slaagt om de vennootschapsbelasting te verlagen naar 20 procent, worden bedrijven straks wakker in een andere wereld. ...

Aangeboden door onze partners

Niet te missen