De Europese Commissie ontkent dat ze met haar onderzoek naar selectieve belastingvoordelen voor multinationals Amerikaanse bedrijven viseert. Daarmee reageert de Commissie op de scherpe kritiek van de VS.

De Europese Commissie weerlegt met klem dat haar offensief tegen selectieve belastingvoordelen Amerikaanse bedrijven viseert. Bij wijze van voorbeeld onderstreepte een zegsman dat de Commissie ook de Belgische excess profit rulings in het vizier heeft genomen en dat ook belastingvoordelen voor Europese bedrijven tegen het licht worden gehouden. De Commissie zegt dat ze alle bedrijven gelijk behandelt.

De Commissie onderzoekt al jaren of multinationals als Apple, Amazon en McDonald’s in EU-lidstaten genoten van fiscale voordelen die andere ondernemingen niet kregen. Dat zou neerkomen op illegale staatssteun die deze multinationals een oneerlijk concurrentievoordeel biedt. Als de Commissie tot die conclusie komt, dan moeten de lidstaten het geld recupereren. Zo dreigt Apple in Ierland miljarden euro’s te moeten terugbetalen.

VS boos

In een woensdag gepubliceerd document voert het Amerikaanse ministerie van Financiën de druk nu verder op en dreigt het met tegenmaatregelen. 'We blijven mogelijke replieken overwegen indien de Commissie haar koers aanhoudt', zo luidt het.

Het ministerie wijst erop dat eventuele terugbetalingen 'aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor de Verenigde Staten (...) in de vorm van potentiële verliezen aan belastinginkomsten en grotere obstakels voor grensoverschrijdende investeringen'.

Washington wijst erop dat de aanpak van de Commissie nieuw en onvoorzien is voor de betrokkenen. Nu retroactief geld terugclaimen zou dan ook 'een ongewenst precedent' vormen, aldus het document, dat de Europese aanpak als 'niet consistent' met internationale normen bestempelt en als 'een ondermijning' van de internationale strijd tegen belastingontwijking aanziet.

Het onderzoek naar Apple wordt eind deze maand afgerond en kan ertoe leiden dat het bedrijf van Tim Cook miljarden dollars aan achterstallige belastingen moet betalen. Apple had immers een heel voordelige deal gesloten met Ierland, waardoor het zijn belastingdruk flink zag afnemen.