‘Verlaag vennootschapsbelasting voor alle bedrijven naar 20 procent’
Foto: BELGA

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) wil de regering overhalen om België competitief te houden met een nieuwe fiscale hervorming. Hij legt een plan op tafel om het belastingtarief voor bedrijven te verlagen naar 20 procent. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Tijd.

De plannen van minister Van Overtveldt om de vennootschapsbelasting te hervormen, worden stilaan tot een concrete vorm geboetseerd. Eerder dit jaar kondigde de minister al aan dat die hervormingen nodig zijn omdat Europa steeds meer fiscale gunstregimes afschaft. Zo belandde de excess profit rulings in de prullenmand, waardoor België de belastingvoordelen die multinationals zoals Atlas Copco, AB InBev en BP hadden verkregen via dat gunstregime, moet terugvorderen.

Eerst dacht Van Overtveldt aan een duaal systeem (het huidige tarief van 33,99 procent vennootschapsbelasting met aftrekposten of een lager tarief zonder aftrekposten), maar dat is intussen verworpen omdat het kostenplaatje te hoog opliep. De minister van Financiën pleit nu voor één uniek tarief van 20 procent via een stapsgewijze verlaging.

Hoe financiert België dat?

Omdat de N-VA-minister voor een budgetneutrale hervorming gaat (die dus niet doorweegt op de begroting), liggen verschillende ideeën op tafel om de kosten te counteren. Zo wordt onderzocht of het mogelijk is om de roerende voorheffing op dividenden van 27 naar 30 procent op te trekken. Dat is echter niet de meest veilige piste, aangezien ze impliceert dat elke Belg met aandelen de belastingverlaging voor bedrijven mee zal financieren.

SP.A-voorzitter John Crombez heeft alvast sterke twijfels bij dat mogelijke neveneffect:

Ook de afschaffing van de notionele intrestaftrek is een optie die overwogen wordt. Op termijn zouden alle aftrekposten verdwijnen, behalve de octrooiaftrek en de fiscale steun voor de audiovisuele sector en de podiumkunsten, schrijft De Tijd.