Analyse Hoe de N-VA het veiligheids- en migratiedebat wil domineren

‘De onderbuik is even waardevol als het verstand’

Het ‘publiek debat voeden’ door eens flink aan de boom te schudden: de N-VA blinkt erin uit. Alleen: in asiel- en terreurtijden is het de vraag wát je dan voedt: het debat of de angst? Het verwijt van Hendrik Vuye aan het adres van de hardliners met hun ‘ondoordachte voorstellen’ leidde tot een dwingend verzoek van de partijtop ‘om het debat binnenskamers verder te zetten’.

Hendrik Vuye (links, naast Peter De Roover in de Kamer) betreurde de ‘ondoordachte en vaak overbodige kreten’.
Hendrik Vuye (links, naast Peter De Roover in de Kamer) betreurde de ‘ondoordachte en vaak overbodige kreten’. belga

Om nieuwe problemen zoals terrorisme of de vluchtelingenstroom aan te pakken, mag er geen taboe zijn. Want de mensen verwachten van politici dat ze oplossingen aanreiken. Dat is de lijn waarmee de N-VA ...