Shoot!

Etienne ­Vermeersch (82).
Etienne ­Vermeersch (82). Michiel Hendryckx

Hoe voelt u zich dit jaar?

Ik voelde me dit jaar uitstekend.

Wat is belangrijker, de geest of het lichaam?

Het intellectueel leven is belangrijker, maar kan niet zonder het lichaam.

Wat is het grootste ongeluk ...