Over de verschillen tussen mannen en vrouwen doen de grootste clichés de ronde, maar hoeveel is bepaald door gender? Bestaat er zoiets als een mannelijk of vrouwelijk brein? Twee journalisten van De Standaard, de één een man en de ander een vrouw, laten zichzelf onderzoeken.