Antiracismewet strikter toegepast

Amper 19 veroordelingen voor racisme in 2015

De voorbije vijf jaar is het aantal strafrechtelijke veroordelingen voor racisme en xenofobie alleen maar afgenomen. Volgens Jogchum Vrielink (KU Leuven) interpreteren rechters de antiracismewet weer correcter dan vroeger. Er zijn volgens hem zelfs nog te veel ‘makkelijke veroordelingen’.

In 2010 waren er nog 49 definitieve strafrechtelijke veroordelingen voor racisme en xenofobie op basis van de antiracismewet van 1981. Sindsdien is het aantal veroordelingen alleen maar gedaald, tot 19 ...

Aangeboden door onze partners

Niet te missen