Definitief: geen celstraf voor radiopresentator in verkrachtingszaak
(Archiefbeeld) Foto: Marc Herremans

De 35-jarige Gentse lokale radiopresentator die een vrouw verkrachtte tijdens een uitzending, maar in een veelbesproken vonnis de opschorting kreeg, heeft definitief dezelfde gunst gekregen. Tegen de door het hof van beroep opgelegde opschorting onder probatievoorwaarden werd geen cassatieberoep aangetekend, zo is vernomen bij het parket-generaal in Gent.

De feiten vonden eind 2014 plaats in een radiostudio van Urgent.fm in Gent. Slachtoffer en dader hadden elkaar op het festival Gent Jazz leren kennen en hadden af en toe gechat met elkaar. De vrouw kwam naar de radiostudio en er werd gekust. De beklaagde raakte “dermate opgewonden dat hij het slachtoffer zonder toestemming penetreerde”, aldus de correctionele rechtbank, die aanvaardde dat het “niet om een brutale verkrachting” ging. De man werd schuldig bevonden aan verkrachting en werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding, maar hij kreeg opschorting van straf.

Het vonnis zorgde voor felle kritiek en er ontstond een polemiek over de beslissing van de rechtbank. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) opperde het idee om rechters de mogelijkheid te ontnemen om in verkrachtingszaken de gunst van de opschorting uit te spreken en stelde dat rechters een betere vorming moeten krijgen om om te gaan met verkrachtingszaken. Het College van Hoven en Rechtbanken vond dat daardoor de principes van de scheiding der machten en de onafhankelijkheid van de rechter in gevaar kwamen.

Het Gentse hof van beroep was wel strenger in de motivering en stelde dat “een neen werkelijk een neen betekent”. Het hof hield echter rekening met het “doorleefd schuldinzicht” en het blanco strafblad en legde daarom probatie-opschorting op. Dat betekent dat als de man zich gedurende twee jaar aan de probatievoorwaarden houdt, hij geen straf opgelegd krijgt en de feiten niet op zijn strafblad komen. De termijn om cassatieberoep aan te tekenen is verstreken, waardoor die uitspraak nu definitief is.