Boerenbond: ‘Niet de boer profiteert van kunstmatig hoge melkprijzen’
Foto: put

De Boerenbond levert in ‘Boer en Tuinder’ kritiek op het kunstmatig hoog blijven van de melkprijzen in de winkel, ondanks het stopzetten van de zuiveltoeslag op de melkprijs die retailers konden aanrekenen. Het is volgens de landbouworganisatie niet de veehouder

Het ‘ketenakkoord’ van midden vorig jaar voorzag dat de retailers gedurende 6 maanden 14 cent per liter verkochte consumptiemelk doorstorten naar de Vlaamse en Waalse overheid. Die overheden hebben hiervan 41,75 miljoen euro uitbetaald aan de melkveehouders. Het stond de retailers vrij hoe ze deze toeslag financierden, maar de meesten hebben dit doorgerekend aan de klanten. Ze konden dit echter slechts doen tot eind juni. Daarnaast waren er in mei de jaarlijkse onderhandelingen over de contractprijzen. “De meeste retailers hebben de markt laten spelen hetgeen resulteerde in lagere prijzen”, aldus de Boerenbond.

“Noch het stopzetten van de financiering van de toeslag noch de lagere contractprijzen vertalen zich momenteel voldoende in de prijs aan de consument. De vraag is dan ook wie in de keten profiteert van deze extra marge. De melkveehouders alleszins niet. De meesten produceren momenteel onder de kostprijs. Het is niet aanvaardbaar dat een blijvend hoge melkprijs voor de consument zich niet vertaalt in een hogere prijs aan de boer”, aldus de Boerenbond. De organisatie wijst er wel op dat bij de onderhandelingen over de contractprijzen “sommige retailers hun verantwoordelijkheid opgenomen hebben en de contractprijzen ongewijzigd lieten, waarmee ze het belang van het behoud van een leefbare lokale melkveehouderij bevestigden”.