Van Overtveldt: “Failliete Optima Bank zal schatkist geen 50 miljoen kosten”
Jeroen Piqueur. Foto: Lieven Van Assche

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt ontkent dat het faillissement van Optima Bank de Belgische staat tot 50 miljoen euro kan kosten, zoals De Tijd schreef. Het Garantiefonds wordt immers gefinancierd door de sector zelf.

Door het faillissement van Optima Bank kunnen spaarders een beroep doen op het Garantiefonds, dat bedragen tot 100.000 euro terugstort aan de gedupeerden.

In de huidige stand van zaken volstaan de activa van Optima om de bevoorrechte schuldeisers en de deposanten die onder de depositogarantieregel van 100.000 euro vallen te kunnen vergoeden, laat de minister weten. Indien de fondsen toch tekort zouden schieten komt de interventiereserve van het Garantiefonds in actie, maar die wordt gefinancierd door de banksector zelf. “Bovendien bestaat er ter dekking van de schulden van Optima een borgstelling vanwege Jeroen Piqueur ten belope van 30 miljoen euro”, aldus Van Overtveldt.