Weer discussie over adoptiekinderen uit Oeganda

België gijzelt adoptieouders en hun kinderen in Oeganda

De attesten van het Vlaams Centrum Adoptie waren in orde. Ook Oegandese rechters hadden gevonnist dat de adoptiekinderen het land mochten verlaten. Maar de Belgische ambassadeur trok die vonnissen zelf in twijfel, waardoor de miserie voor de ouders begon.

‘De onzekerheid of de tien Oegandese kinderen al dan niet mee naar hun nieuwe thuis kunnen, is ondraaglijk’, zegt het Vlaams Centrum Adoptie.
‘De onzekerheid of de tien Oegandese kinderen al dan niet mee naar hun nieuwe thuis kunnen, is ondraaglijk’, zegt het Vlaams Centrum Adoptie. REUTERS

‘Het hechtingsproces tussen de kinderen en de ouders dat de voorbije weken is opgestart, staat onder grote druk. De onzekerheid of de kinderen al dan niet mee naar hun nieuwe thuis kunnen, is ondraaglijk ...

Niet te missen