Beroepsgeheim

INFO

Staat de leerkracht vaak inwendig te vloeken voor de klas? Wat denkt een diëtiste echt wanneer ze iemand ...