Het aantal vrouwen dat een borstverkleining laat uitvoeren is met tien procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het RIZIV, het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Vorig jaar betaalde het RIZIV 2,8 miljoen euro terug voor zo'n ingrepen. Volgens specialisten is obesitas de belangrijkste reden voor de toename.

Vorig jaar werden in België 7646 borstverkleiningen terugbetaald. Dat is een stijging van tien procent in vergelijking met 2014. Volgens professor Hamdi, diensthoofd van de afdeling plastische chirurgie is er geen wetenschappelijk bewijs dat borsten steeds groter worden.

De lingeriesector merkt toch dat producenten elk jaar met grotere maten op de markt komen.

Borstverkleiningen om medische redenen worden terugbetaald door de mutualiteit. De wet is sinds 1 juni dit jaar wel strenger geworden, zo moet er vanaf nu minstens 400 gram per borst worden verwijderd, anders is er geen terugbetaling meer voorzien.