Veiliger verkeer in steden, niet in dorpen
Foto: ss

In grote steden is het aantal letselongevallen in vijf jaar fors gedaald, maar in veel dorpen en gemeenten is dat cijfer gestegen. Reden: gevaarlijke gewestwegen en slechte mobiliteitsplannen, meldt Het Laatste Nieuws.

In vijf jaar tijd is het aantal ongevallen in ons land met 14 procent gedaald. Vooral de provinciehoofdsteden doen het goed, met Hasselt als primus (-27%). Maar, zo blijkt uit een analyse van het Belgisch Instituut Voor de Verkeersveiligheid (BIVV), in gemeenten en dorpen is de daling beperkter. Er gebeuren in een heleboel kleinere plaatsen zelfs meer ongelukken, zoals bijvoorbeeld in De Pinte, waar het aantal letselongevallen bijna verdubbelde.

'Deels een kwestie van infrastructuur', meent het BIVV. 'Een grote stad kan makkelijker een voetgangerszone, éénrichtingsstraat of zone 30 creëren. En zulke maatregelen maken een groot verschil in het aantal ongevallen en de ernst van verwondingen.'

Johan De Mol, verkeersexpert aan de UGent, wijst naar gebrekkige mobiliteitsplannen in gemeenten en de kilometers gewestwegen die haast iedere dorpskern doorkruisen. 'De maximumsnelheden liggen daar vaak te hoog, met alle gevolgen van dien. Het Vlaams Gewest moet aan de hand van parameters duidelijke richtlijnen uitwerken. Niet als advies, maar als verplichting.'