Commentaar

Aanpassing aan angst in de hand houden

Er was een tijd dat we ons sterk maakten: nooit zouden we onder druk van terreur afstand doen van onze waarden en onze gehechtheid aan een open samenleving. We zouden niet inboeten op onze levensstijl ...