‘Wie kmo met 18 werknemers leidt, kan ook met vuurwapens omgaan’
archiefbeeld Foto: blg
Volgens de advocaat van de man die naar de Raad van State trok om een wapenvergunning te krijgen nadat hij op verschillende feiten van dronkenschap was betrapt, heeft de man geen alcoholprobleem. Advocaat George Reniers is er bovendien van overtuigd dat zijn cliënt verantwoordelijk met vuurwapens om kan gaan.

Een man kreeg opeenvolgens geen vergunning van de  Antwerpse gouverneur Cathy Berx en van de minister van Justitie voor zijn jachtwapens wegens verschillende feiten van dronkenschap. Hij trok daarop naar de Raad van State, die oordeelde dat de veroordelingen voor inbreuken op de verkeerswet zijn 'volkomen vreemd zijn aan wapenbezit' en hem gelijk gaf.

Antwerps gouverneur Berx reageerde al 'verbijsterd'. 'de impact hiervan is groot: maatschappelijk betekent dit het banaliseren van dronkenschap.' Andere provinciegouverneurs treden Berx daarin bij.

Volgens de advocaat van de betrokkene, Georges Reniers, is het helemaal niet bewezen dat zijn cliënt niet met alcohol om kan. ‘Het ging om een rijverbod van dertien dagen omdat hij reed onder intoxicatie, dus geen dronkenschap, en een weigering tot het afstaan van een bloedproef. Twee geïsoleerde feiten’, zegt Reniers.   ‘Ik zie daar geen gevaar in voor de openbare orde. Het is niet bewezen dat mijn cliënt alcohol gebruikt wanneer hij vuurwapens hanteert. Bovendien is mijn cliënt zaakvoerder: als hij in staat is om een kmo met 18 werknemers goed en verantwoordelijk te leiden, is hij ook in staat om goed en verantwoordelijk met vuurwapens om te gaan.’  ‘Ook is mijn cliënt nooit veroordeeld voor een gewelddelict of een inbreuk op de wapenwetgeving. Hij heeft gewoon een ietwat atypische hobby met 54 vuurwapens. Als men zegt dat de Raad van State wereldvreemd is, wil ik bij deze de bal terugkaatsen.’