In deze sectoren verdienen Belgen het meest
Foto: Photo News

In 2014 verdiende de Belg gemiddeld 3.414 euro bruto per maand. De verschillen tussen provincies en sectoren zijn niet klein.

Wie in 2014 voltijds aan het werk was, verdiende gemiddeld 3.414 euro bruto per maand. Vrouwen ontvingen nog steeds een gemiddeld bruto maandloon dat 20 procent lager ligt dan dat van hun mannelijke collega’s. Dat blijkt uit het recentste rapport van de FOD Economie, waarin de lonen van Belgen in kaart gebracht zijn aan de hand van de provincies, arrondissementen, gender en de best en slechtst betaalde sectoren en beroepen.

Wie naar de extremen van de gemiddelde lonen kijkt, ziet dat 10 procent van de werknemers minder dan 2.220 euro bruto per maand verdient, terwijl de bovenste 10 procent van de ladder maandelijks meer dan 5.178 euro bruto verdient.

Best en minst betalende sectoren

Uit de statistieken van de FOD Economie blijkt dat de petrochemische nijverheid de hoogste lonen uitbetaalt. Een werknemer in de petrochemie ontvangt maandelijks een brutobedrag dat 52 procent boven het nationale gemiddelde ligt.

De laagste lonen zijn terug te vinden in de maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, waar ondermeer de beschutte werkplaatsen en kinderdagverblijven toe behoren. Een werknemer in deze sector verdient op maandbasis 33 procent minder dan het nationale gemiddelde. 

De best en minst betalende beroepen

Op het niveau van de beroepen stelt de FOD Economie vast dat directeurs van grote ondernemingen met stip op nummer 1 staan van de best betaalde beroepen in ons land. Zij krijgen gemiddeld een bruto maandsalaris van 9.253 euro. Op nummer twee staan managers op het gebied van ICT met gemiddeld 6.925 euro. Managers op het gebied van zakelijke dienstverlening en administratie bemachtigen de laatste podiumplaats met een gemiddelde van 6.734 euro, gevolgd door artsen, die gemiddeld 12 euro minder verdienen.

Kelners en barmannen oefenen met een gemiddeld bruto maandloon van 2.156 euro het minst betaalde beroep uit. Ook kappers, schoonheidsspecialisten, schoonmakers en kassiers ontvangen een salaris dat minder dan een kwart bedraagt van het maandloon van een directeur van een grote onderneming.

Verschillende provincies, verschillende lonen

Wat de provincies betreft, geldt de boodschap: pendelen naar Brussel loont. Wie naar Luxemburg pendelt, kan daarentegen beter een rekensom beginnen maken. 

Het glazen plafond 

Last but not least bracht de FOD Economie in kaart hoe de loonverschillen tussen mannen en vrouwen zich manifesteren in verschillende loonklassen. In totaal bedraagt de loonkloof 6 procent, als louter voltijdse prestaties worden meegerekend. Als de deeltijdse prestaties mee in de berekening worden gestopt - wat een realistischer beeld geeft vermits veel Belgische vrouwen deeltijds werken - gaat het over 20 procent.