Na de MR wil ook de N-VA de vrijheid van meningsuiting beperken als middel in de strijd tegen het terrorisme. Wie ‘terroristische daden goedpraat’ of ‘onze samenleving radicaal afwijst’, moet bestraft kunnen worden. Politiek en juridisch ligt die aanpak niet voor de hand.

Vanop zijn Italiaans vakantieadres heeft Peter De Roover (N-VA) een pleidooi geschreven om de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen. ‘Wie geweld pleegt en/of aanzet tot haat, is vandaag al strafbaar ...