Ook Franstalig België denkt aan vaste boekenprijs
Foto: BELGA

Alda Greoli (CDH), minister van Cultuur in de Franse Gemeenschapsregering, heeft een ontwerp van decreet klaar om ook in Brussel en Wallonië de boekenprijs te reglementeren. Zo zullen Franse boeken niet langer duurder mogen zijn in België.

Als het voorstel realiteit wordt, zou dat een heuse revolutie betekenen in het zuiden van het land. Ook de Vlaamse regering heeft, op voorstel van minister Sven Gatz (Open VLD), recent een gereglementeerde boekenprijs goedgekeurd. Maar het akkoord van de sector, scholen en bibliotheken ontbreekt nog.

Nederland, Frankrijk en Duitsland hebben al een gereglementeerde boekenprijs om de diversiteit van het boekenaanbod te bewaken. De gereglementeerde boekenprijs moet de kleine, on¬afhankelijke boekhandelaar meer ademruimte geven, want ze beperkt de gebruikelijke kortingen van de groothandel. Al minstens vijftien jaar wordt er in ons land over gedebatteerd: in 2003 leek het onder paars-groen zover te komen, maar uiteindelijk werd de vaste boekenprijs in extremis begraven. Sinds de zesde staatshervormingen zijn de gemeenschappen bevoegd voor het dossier.

Beperkte duur

Cultuurminister Alda Greoli van de Franse Gemeenschapsregering of Fédération Wallo-Brux heeft nu een plan klaar om ook in Franstalig België (Wallonië en Brussel) met een vast boekenprijs te gaan werken, zo schrijft La Libre Belgique. De CDH-minister presenteert vandaag haar wetsontwerp aan haar collega’s van de meerderheid.

In het wetsontwerp voorziet Greoli dat de uitgever van nieuwe boeken een vaste prijs betaald. Op die vaste prijs zit een marge van maximum 5 procent, naar analogie met het systeem dat Frankrijk al sinds 1981 hanteert. Voor scholen en bibliotheken bedraagt de maximumkorting 15 procent. De vaste prijs geldt voor twee jaar, voor strips wordt dat twaalf maanden. Voor ‘niet-tijdloze’ boeken geldt de vaste prijs zes maanden. ‘Op deze manier willen we de creativiteit van de auteurs vrijwaren, en de diversiteit voor de lezer waarborgen’, aldus Greoli.

Weg met de tabel

De vaste boekenprijs moet een einde maken aan het systeem van de ‘tabel’, dat vandaag wordt gebruikt. De tabel is een soort fictieve wisselkoers voor de verdeling van Franse boeken in België. Het systeem heeft tot gevolg dat Franse boeken in ons land 10 tot 15 procent meer kosten dan in Frankrijk. De overgang van het oude naar het nieuwe systeem moet wel gradueel gebeuren. Het eerste jaar dat het decreet van kracht is, mag de boekenprijs hoogstens 8 procent afwijken tegenover Frankrijk, het tweede jaar is dat nog 4 procent en het derde jaar moet de boekenprijs in Frankrijk en Franstalig België gelijk zijn.

Als Greoli vandaag groen licht krijgt van coalitiepartner PS, moet de tekst natuurlijk wel nog goedgekeurd worden in het parlement.

Ook in Vlaanderen is het proces aan de gang: begin juni zette de Vlaamse regering het licht op groen voor de invoering van een vaste boekenprijs in Vlaanderen vanaf 2017. De maximale kortingen bedragen 10 procent en 25 procent voor scholen en bibliotheken. Gatz krijgt zijn voorstel evenwel moeilijk verkocht bij de sector .